« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - příloha 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (3220.02 Kb)
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Gdhor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Svitavsko
<br> IČ:70892261
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 22.listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání 10.dubna 2019 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení © 42,9“ 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 2.8.2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 22.11.2018 <.>
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 10.4.2019 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.á © 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9.7.2018.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX - předseda DSO XXXX XXXXX - účetní DSO
<br>.Xm
<br>.<.> „.' *.f; Q“! '? > „ -& „ „.Puig: 1:5 ;.: „1.<.> \,x.-„ __„i.<.> „.',<.> =„ “*ÚLMWÍ; |!<:=:=:' \Lz Ž/ l:.Š/ !; :.<.> u '.Šniwh'tf :E'l.<.> Š f') 'u ;; _) x-„X army? -_ ;xíyšhřívy€,;Š]_'<;"líx\2_g2£t__f ;“„cg „aiufiamží mem.!
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzcné podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti ...

Načteno

edesky.cz/d/2980659

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz