« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Přílohy závěrečného účtu: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání, rozvaha  MŠ Dětřichov, výkaz zisku a ztráty MŠ Dětřichov, příloha MŠ Dětřichov.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (764.47 Kb)
1/10
<br> OBEC DĚTŘICHOV
<br> Závěrečný účet za rok 2017
<br> sestavený v Kč ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
Identifikační číslo 00276561
<br> Název Obec Dětřichov
<br> Obec Dětřichov 46
<br> Pošta 568 02 Svitavy
<br> Kontaktní údaje
Telefon 461 593 140
<br>
<br> E-mail starosta.detrichov@seznam.cz
<br> obec.detrichov@tiscali.cz
<br> Web www.obecdetrichov.cz
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> Financování
<br> Peněžní fondy
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní předpisy)
<br> Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond)
<br> Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
Závěrečný účet Obce Dětřichov za rok 2017
<br>
<br> 2/10
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 750 000,00 1 132 500,00 1 132 486,89 151,00 100,00
<br> 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 18 000,00 30 500,00 30 050,63 166,95 98,53
<br> 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 104 000,00 104 900,00 104 800,24 100,77 99,90
<br> 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 960 000,00 1 116 240,00 1 116 240,05 116,28 100,00
<br> 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 290 000,00 209 950,00 209 950,00 72,40 100,00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 2 300 000,00 2 261 838,76 125,66 98,34
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 204 000,00 207 000,00 207 000,00 101,47 100,00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 4 800,00 4 800,00 4 585,00 95,52 95,52
<br> 0000 1344 Poplatek ze vstupného 500,00 950,00 950,00 190,00 100,00
<br> 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 6 600,00 6 592,00 131,84 99,88
<br> 0000 1361 Správní poplatky 2 700,00 2 700,00 2 390,00 88,52 88,52
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her 16 500,00 21 100,00 21 553,87 130,63 102,15
<...

Načteno

edesky.cz/d/2770446

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz