« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Přílohy závěrečného účtu: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání, rozvaha  MŠ Dětřichov, výkaz zisku a ztráty MŠ Dětřichov, příloha MŠ Dětřichov.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (764.47 Kb)
1/10
<br> OBEC DĚTŘICHOV
<br> Závěrečný účet za rok 2017
<br> sestavený v Kč ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
Identifikační číslo 00276561
<br> Název Obec Dětřichov
<br> Obec Dětřichov 46
<br> Pošta 568 02 Svitavy
<br> Kontaktní údaje
Telefon 461 593 140
<br>
<br> E-mail starosta.detrichov@seznam.cz
<br> obec.detrichov@tiscali.cz
<br> Web www.obecdetrichov.cz
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> Financování
<br> Peněžní fondy
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní předpisy)
<br> Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond)
<br> Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
Závěrečný účet Obce Dětřichov za rok 2017
<br>
<br> 2/10
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 750 000,00 1 132 500,00 1 132 486,89 151,00 100,00
<br> 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 18 000,00 30 500,00 30 050,63 166,95 98,53
<br> 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 104 000,00 104 900,00 104 800,24 100,77 99,90
<br> 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 960 000,00 1 116 240,00 1 116 240,05 116,28 100,00
<br> 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 290 000,00 209 950,00 209 950,00 72,40 100,00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 2 300 000,00 2 261 838,76 125,66 98,34
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 204 000,00 207 000,00 207 000,00 101,47 100,00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 4 800,00 4 800,00 4 585,00 95,52 95,52
<br> 0000 1344 Poplatek ze vstupného 500,00 950,00 950,00 190,00 100,00
<br> 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 6 600,00 6 592,00 131,84 99,88
<br> 0000 1361 Správní poplatky 2 700,00 2 700,00 2 390,00 88,52 88,52
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her 16 500,00 21 100,00 21 553,87 130,63 102,15
<...

Načteno

edesky.cz/d/2770446

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz