« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - stanovení lhůty pro seznámení s podklady rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (504.05 Kb)
Strana 1 Č.j.: 1458-19/OV-hal / 6971-2017
<br>
<br> Městský úřad Svitavy
<br> odbor výstavby,T.G.Masaryka 35,Svitavy
<br> tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,DS: 6jrbphg,e-podatelna: posta@svitavy.cz,www.svitavy.cz
<br>
<br> Svitavy,dne 16.ledna 2019
<br>
<br> Č.j.: 1458-19/OV-hal / 6971-2017
<br> Spisová značka: 6971-2017
<br> Oprávněné úřední osoby: XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: ludek.harasta@svitavy.cz
<br>
Stavebník:
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> U S N E S E N Í
STANOVENÍ LHŮTY PRO SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Dne 30.6.2017 podala společnost Dopravoprojekt Brno a.s <.>,Kounicova 271/13,Veveří <,>
<br> 602 00 Brno 2 zastupující na základě plné moci ze dne 1.3.2016 žadatele Ředitelství silnic a
<br> dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4,žádost o vydání územního rozhodnutí o
<br> umístění stavby:
<br>
<br> D 35,3509 Opatovec - Staré Město
<br>
<br> na pozemcích:
<br> - parc.č.1052/1 lesní pozemek,2602/44 ostatní plocha,2701/1 lesní pozemek,2710 lesní
pozemek,2872/1 ostatní plocha,2923 lesní pozemek,3026 orná půda,3027 orná půda,3028
<br> orná půda,3029 orná půda,3030 orná půda,3031 orná půda,3032 ostatní plocha,3034 ostatní
<br> plocha,3035 ostatní plocha,3036 trvalý travní porost,3037 ostatní plocha,3038 ostatní plocha <,>
<br> 3039 ostatní plocha,3040 trvalý travní porost,3041 trvalý travní porost,3042 ostatní plocha <,>
<br> 3043 trvalý travní porost,3044 trvalý travní porost,3045 trvalý travní porost,3046 ostatní
<br> plocha,3050 ostatní plocha,3058 orná půda,3059 orná půda,3060 orná půda,3061 orná půda <,>
<br> 3062 orná půda,3063 orná půda,3064 orná půda,3065 ostatní plocha,3066 ostatní plocha <,>
<br> 3067 ostatní plocha,3068 trvalý travní porost,3069 trvalý travní porost,3070 ostatní plocha <,>
<br> 3071 trvalý travní porost,3072 trvalý travní porost,3074 vodní plocha,3077 ostatní plocha <,>
<br> 3565 orná půda,3566 orná půda,3570 ...

Načteno

edesky.cz/d/2626184

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz