Obec Dětřichov (Svitavy)

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://www.obecdetrichov.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dětřichov
Dětřichov 46
568 02 Dětřichov

Datová schránka: rbva4kq
E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz, posta.detrichov@svitavy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na 25.3.2019
11. 03. 2019 stav ke dni 1.2.2019
06. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018
06. 03. 2019 Pozemek 1721/1
06. 03. 2019 aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
06. 03. 2019 Výsledek hospodaření vodovodu za rok 2017
06. 03. 2019 zpřístupnění k nahlédnutí  - daň z nemovitostí na rok 2018
06. 03. 2019 Požární řád obce Dětřichov
06. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dětřichov.
06. 03. 2019 Smlouva č 15244044 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí
06. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
06. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva 1/2016 ( Obec Dětřichov - Knihovna Svitavy)
06. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Dětřichov
06. 03. 2019 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2014-2018
06. 03. 2019 Rozpočet 2018
06. 03. 2019 Střednědobý výhled obce na roky  2018 - 2022
06. 03. 2019 rozpočet MŠ Dětřichov na rok 2018
06. 03. 2019 Střednědobý výhled na roky 2018 - 2022
06. 03. 2019 Zpráva o výsledku hospodaření 2017 - je součástí návrhu závěrečného účtu 2017
06. 03. 2019 rozpočtové opatření č.1/2018
06. 03. 2019 Přílohy závěrečného účtu: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání, rozvaha  MŠ Dětřichov, výkaz zisku a ztráty MŠ Dětřichov, příloha MŠ Dětřichov.
06. 03. 2019 Rozpočet na 2018 - pro MŠ Dětřichov
06. 03. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ 
04. 03. 2019 Dokument "územní rozhodnutí o u..." již není dostupný.
21. 02. 2019 dokument
11. 02. 2019 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na 18.02.2019
28. 01. 2019 Dodatečné povolení stavby - hala č. 8 - pro firmu Mach Drůbež
23. 01. 2019 + Usnesení č. 4
21. 01. 2019 stanovení lhůty pro seznámení s podklady rozhodnutí
14. 01. 2019 Svolání zasedání Zastupitelstva obce na 21.01.2019
20. 12. 2018 Rozpočtové opatření č.3
18. 12. 2018 dokument
11. 12. 2018 Mach Drůbež
08. 12. 2018 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na 17.12.2018
07. 12. 2018 Rozpočet 2019
05. 12. 2018 Rozpočet na 2019
05. 12. 2018 zápis ze zasedání + Usnesení
23. 11. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
23. 11. 2018 Středně dobý výhled rozpočtu 2020 - 2022
20. 11. 2018 Svolání zasedání na 28.11.2018
06. 11. 2018 Návrh rozpočtu 2019
06. 11. 2018 Zápis ze dne 1.11.2018
06. 11. 2018 příloha k bodu 5
06. 11. 2018 příloha k bodu 6
25. 10. 2018 Svolání ustavujícího zasedání na čtvrtek 1.11.2018 od 19 hodin
24. 10. 2018 Svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dětřichov 1.11.2018
15. 10. 2018 Volby do senátu 12.a13.10.2018 -  II.kolo
08. 10. 2018 výsledky voleb do Senátu PČR
08. 10. 2018 do zastupitelstva obce
01. 10. 2018 Nedostatečně identifikovaní vlastníci

XML