« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dětřichov.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (87.9 Kb)
OBEC DĚTŘICHOV
Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov
<br> č.1/2015 <,>
o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dětřichov
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 27.04.2015 usnesením č.3/2015
usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně
některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84
odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) <.>
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dětřichov1) <.>
<br> Čl.2
Třídění komunálního odpadu
<br> 1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br> a) biologické odpady (rostlinného původu) <,>
b) papír <,>
c) plasty včetně PET lahví <,>
d) sklo <,>
e) kovy <,>
f) nebezpečné odpady <,>
g) objemný odpad <,>
h) směsný komunální odpad <.>
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f) a g) <.>
<br> Čl.3
Shromažďování tříděného odpadu
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob <.>
<br> 2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
• Dětřichov – u čp.3,u čp.26,u čp.103,u čp.46 a 42,u čp.96,u čp.50,u čp.60 <,>
<br> u čp.100,točna autobusu <.>
• místní část Vysoké Pole – na proti čp.81 a čp.85 u lesa
<br> 1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb <.>,kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
<br> 1
<br>
<br> 3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
<br> a) Biologické odpady rostlinného původu,(velkoobje...

Načteno

edesky.cz/d/2770458

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz