Obec Dětřichov (Svitavy)

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://www.obecdetrichov.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dětřichov
Dětřichov 46
568 02 Dětřichov

Datová schránka: rbva4kq
E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz, posta.detrichov@svitavy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 04. 2020 veřejná vyhláška
07. 04. 2020 opatření obecné povahy
07. 04. 2020 Dokument "20.5.2020 dražba..." již není dostupný.
02. 04. 2020 + usnesení 3/2020
02. 04. 2020 Závěrečný účet na rok 2019
02. 04. 2020 schválono OZ 31.3.2020
24. 03. 2020 Svolání zasedání zastupitelstva obce na 31.03.2020
17. 03. 2020 dokument
17. 03. 2020 Nedostatečně identifikovaní vlastníci
17. 03. 2020 stav ke dni 1.2.2019
17. 03. 2020 OPATŘENÍ OBECNÍ POVAHY
17. 03. 2020 Informace volebním stranám
17. 03. 2020 daň z nemovitých věcí na rok 2019
17. 03. 2020 Výsledek hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2018
17. 03. 2020 Nabídka pozemků
17. 03. 2020 Závěrečný účet za rok 2018
17. 03. 2020 příloha 1
17. 03. 2020 příloha 2
17. 03. 2020 příloha 3
17. 03. 2020 příloha 4
17. 03. 2020 příloha 5
17. 03. 2020 příloha 6
17. 03. 2020 jedná se o pozemek 289/3
17. 03. 2020 seznam nemovitostí s nedostatečně ident. vlastníkem
17. 03. 2020 opatření obecné povahy
17. 03. 2020 Upozernění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 03. 2020 opatření obecné povahy
17. 03. 2020 vyvěšení :nedostatečně iden. vlastníci
17. 03. 2020 + Usnesení č. 2/2020
17. 03. 2020 Středně dobý výhled rozpočtu 2020 - 2022
17. 03. 2020 Rozpočet 2019
17. 03. 2020 Střednědobí výhled rozpočtu 2021 - 2023
17. 03. 2020 Rozpočet na rok 2020
17. 03. 2020 Je přílohou zápisu zasedání OZ 13/2019
17. 03. 2020 Rozpočet na rok 2020
17. 03. 2020 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětřichov
17. 03. 2020 O místním poplatku ze psů
17. 03. 2020 O místním poplatku z pobytu
17. 03. 2020 o místním poplatku ze vstupného.
17. 03. 2020 Informace GDPR
17. 03. 2020 směrnice GDPR
17. 03. 2020 do zastupitelstva obce
17. 03. 2020 Rozpočtové opatření č.3
17. 03. 2020 zápis + usnesení 8/2019
17. 03. 2020 Závěrečný účet za rok 2018
17. 03. 2020 zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 - bez výhrad
17. 03. 2020 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a plnění rozpočtu
17. 03. 2020 + Usnesení 9/2019
17. 03. 2020 Návrh rozpočtu + rozpočtové opatření č.4
17. 03. 2020 schválený rozpočet na 2020

XML