« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - zápis + usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (391.05 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 06
<br> Datum: 25.03.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br>
Hosté:
<br>
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Program:
<br> 1) Pozemky
<br> 2) Různé
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
ad1)
<br> XXX XXXXX XXXXXX požádal o pronájem pozemkové parcely parcelní číslo XXXX o výměře
<br> 3152 m
2
a 3411 o výměře 11067 m
<br> 2
obě parcely jsou orná půda <.>
<br> Zastupitelé schvalují vyhlášení záměru pronájmu za cenu 3.000,-Kč za 1ha na dobu 5 let <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
Pan Vasyl Kharbaka požádak o pronájem pozemkové parcely parcelní číslo 3190 o
<br> výměře 7659 m
2
(louka) a 3393 o výměře 5040 m
<br> 2
(pole) <.>
<br> Zastupitelé schvalují vyhlášení záměru pronájmu pole za cenu 3.000,-za 1ha na dobu 5 let a
<br> louky za cenu 5,- Kč za 100 m
2
na dobu neurčitou <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
Pan Černohous požádal o pronájem pozemkové parcely parcelní číslo 3157 o výměře
<br> 376 m
2
<.>
<br> Zastupitelé schvalují vyhlášení záměru pronájmu za cenu 5,- Kč za 100 m
2
na dobu neurčitou <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br> Paní Graciasová požádala o pronájem části pozemkové parcely parcelní číslo 2602/66 o
<br> výměře cca 36 m
2
a části pozemkové parcely parcelní číslo 443 o výměře cca 54 m
<br> 2
<.> Jedná se o
<br> pozemky které udržuje pod svou nemovitostí <.>
<br> Zastupitelé schvalují vyhlášení záměru pronájmu za cenu 5,- Kč za 100 m
2
na dobu neurčitou <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
<br>
<br>
XXX XXXXX XXXXX požádal o prodej pozemkové parcely parcelní číslo XXX o výměře
<br> 1578 m
2
<.> Tuto parcelu doposud užíval jako součást své zahrady <.>
<br> Zastupitelé schvalují vyhlášení záměru prodeje za cenu 20,- Kč + DPH za 1 m
2
<.>
<br> Schváleno 6 hlasy 1 se zdržel hlasování (pan Kli...

Načteno

edesky.cz/d/2833954

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz