« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - zápis + usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (391.05 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 06
<br> Datum: 25.03.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br>
Hosté:
<br>
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Program:
<br> 1) Pozemky
<br> 2) Různé
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
ad1)
<br> XXX XXXXX XXXXXX požádal o pronájem pozemkové parcely parcelní číslo XXXX o výměře
<br> 3152 m
2
a 3411 o výměře 11067 m
<br> 2
obě parcely jsou orná půda <.>
<br> Zastupitelé schvalují vyhlášení záměru pronájmu za cenu 3.000,-Kč za 1ha na dobu 5 let <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
Pan Vasyl Kharbaka požádak o pronájem pozemkové parcely parcelní číslo 3190 o
<br> výměře 7659 m
2
(louka) a 3393 o výměře 5040 m
<br> 2
(pole) <.>
<br> Zastupitelé schvalují vyhlášení záměru pronájmu pole za cenu 3.000,-za 1ha na dobu 5 let a
<br> louky za cenu 5,- Kč za 100 m
2
na dobu neurčitou <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
Pan Černohous požádal o pronájem pozemkové parcely parcelní číslo 3157 o výměře
<br> 376 m
2
<.>
<br> Zastupitelé schvalují vyhlášení záměru pronájmu za cenu 5,- Kč za 100 m
2
na dobu neurčitou <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br> Paní Graciasová požádala o pronájem části pozemkové parcely parcelní číslo 2602/66 o
<br> výměře cca 36 m
2
a části pozemkové parcely parcelní číslo 443 o výměře cca 54 m
<br> 2
<.> Jedná se o
<br> pozemky které udržuje pod svou nemovitostí <.>
<br> Zastupitelé schvalují vyhlášení záměru pronájmu za cenu 5,- Kč za 100 m
2
na dobu neurčitou <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
<br>
<br>
XXX XXXXX XXXXX požádal o prodej pozemkové parcely parcelní číslo XXX o výměře
<br> 1578 m
2
<.> Tuto parcelu doposud užíval jako součást své zahrady <.>
<br> Zastupitelé schvalují vyhlášení záměru prodeje za cenu 20,- Kč + DPH za 1 m
2
<.>
<br> Schváleno 6 hlasy 1 se zdržel hlasování (pan Kli...

Načteno

edesky.cz/d/2833954

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz