« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Požární řád obce Dětřichov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (101.58 Kb)
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DĚTŘICHOV <,>
číslo 1/2010
<br> kterou se vydává
<br> POŽÁRNÍ ŘÁD
obce DĚTŘICHOV
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 30.03.2010 usneslo vydat
na základě § 29 odst.1 písm.o) bod 1.zákona č.133/1985 Sb.o požární ochraně,ve
znění pozdějších předpisů,a § 15 nařízení vlády České republiky č.172/2001 Sb.<,>
k provedení zákona o požární ochraně,v pozdějším znění,a v souladu s § 10 písm.d) a §
84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci <.>
<br> Čl.2
Vymezení činnosti osob
<br> pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
<br> 1) Za zabezpečení ochrany životů,zdraví a majetku občanů před požáry,živelnými
pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce odpovídá obec
Dětřichov v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy,zejména zákonem
č.133/1985 Sb.o požární ochraně v platném znění <.>
<br> 2) K zajištění úkolů spojených s požární ochranou zřizuje obec Dětřichov požární
jednotku a jmenuje jejího velitele <.>
<br> 3) Stav požární ochrany na území obce Dětřichov projednává zastupitelstvo obce
minimálně 1 x za rok.Vždy však po každém závažném požáru v obci <.>
<br> 4) Zabezpečením požární ochrany v obci jsou pověřeni:
<br> a) starosta obce
- odpovídá za stav požární ochrany v obci
- zřizuje jednotky požární ochrany a jmenuje jejího velitele
- předkládá zprávu o stavu požární ochrany minimálně 1x ročně
<br> v zastupitelstvu obce; vždy však po každém závažném požáru v obci
<br>
<br> b) osoba odborně způsobilá1 nebo technik požární ochrany2
<br> - zpracovává a předkládá starostovi obce zprávu o stavu požární ochrany v
obci
<br> - zpracovává dokumentaci stanovenou právními předpisy v oblasti požární
ochrany
<br> - zabezpečuje výkon požární prevence v obci
<br> Čl.3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech,v objektech
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2770459

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz