« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Požární řád obce Dětřichov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (101.58 Kb)
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DĚTŘICHOV <,>
číslo 1/2010
<br> kterou se vydává
<br> POŽÁRNÍ ŘÁD
obce DĚTŘICHOV
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 30.03.2010 usneslo vydat
na základě § 29 odst.1 písm.o) bod 1.zákona č.133/1985 Sb.o požární ochraně,ve
znění pozdějších předpisů,a § 15 nařízení vlády České republiky č.172/2001 Sb.<,>
k provedení zákona o požární ochraně,v pozdějším znění,a v souladu s § 10 písm.d) a §
84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci <.>
<br> Čl.2
Vymezení činnosti osob
<br> pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
<br> 1) Za zabezpečení ochrany životů,zdraví a majetku občanů před požáry,živelnými
pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce odpovídá obec
Dětřichov v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy,zejména zákonem
č.133/1985 Sb.o požární ochraně v platném znění <.>
<br> 2) K zajištění úkolů spojených s požární ochranou zřizuje obec Dětřichov požární
jednotku a jmenuje jejího velitele <.>
<br> 3) Stav požární ochrany na území obce Dětřichov projednává zastupitelstvo obce
minimálně 1 x za rok.Vždy však po každém závažném požáru v obci <.>
<br> 4) Zabezpečením požární ochrany v obci jsou pověřeni:
<br> a) starosta obce
- odpovídá za stav požární ochrany v obci
- zřizuje jednotky požární ochrany a jmenuje jejího velitele
- předkládá zprávu o stavu požární ochrany minimálně 1x ročně
<br> v zastupitelstvu obce; vždy však po každém závažném požáru v obci
<br>
<br> b) osoba odborně způsobilá1 nebo technik požární ochrany2
<br> - zpracovává a předkládá starostovi obce zprávu o stavu požární ochrany v
obci
<br> - zpracovává dokumentaci stanovenou právními předpisy v oblasti požární
ochrany
<br> - zabezpečuje výkon požární prevence v obci
<br> Čl.3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech,v objektech
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2770459

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz