Obec Dětřichov (Svitavy)

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://www.obecdetrichov.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dětřichov
Dětřichov 46
568 02 Dětřichov

Datová schránka: rbva4kq
E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz, posta.detrichov@svitavy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 12. 2018 dokument
11. 12. 2018 Mach Drůbež
08. 12. 2018 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na 17.12.2018
07. 12. 2018 Rozpočet 2019
05. 12. 2018 Rozpočet na 2019
05. 12. 2018 zápis ze zasedání + Usnesení
23. 11. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
23. 11. 2018 Středně dobý výhled rozpočtu 2020 - 2022
20. 11. 2018 Svolání zasedání na 28.11.2018
06. 11. 2018 Návrh rozpočtu 2019
06. 11. 2018 Zápis ze dne 1.11.2018
06. 11. 2018 příloha k bodu 5
06. 11. 2018 příloha k bodu 6
25. 10. 2018 Svolání ustavujícího zasedání na čtvrtek 1.11.2018 od 19 hodin
24. 10. 2018 Svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dětřichov 1.11.2018
15. 10. 2018 Volby do senátu 12.a13.10.2018 -  II.kolo
08. 10. 2018 výsledky voleb do Senátu PČR
08. 10. 2018 do zastupitelstva obce
01. 10. 2018 Nedostatečně identifikovaní vlastníci
25. 09. 2018 Zápis ze zasedání ze dne: 24.9.2018 + USNESENÍ
19. 09. 2018 nabídka nemovitého majetku k prodeji
17. 09. 2018 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na 24.9.2018
15. 09. 2018 + Usnesení č. 7/2018
15. 09. 2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
30. 08. 2018 oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
28. 08. 2018 Svolání zasedání na středu 05.09.2018
22. 08. 2018 Informace GDPR
22. 08. 2018 směrnice GDPR
22. 08. 2018 Dokument "Usnesení ustanovení o..." již není dostupný.
17. 08. 2018 Informace volebním stranám
06. 08. 2018 oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby HALA č. 8 v areálu společnosti  Mach Drůbež a.s. v Dětřichově
01. 08. 2018 dokument
24. 07. 2018 Dokument "Oznámení řízení ve vě..." již není dostupný.
12. 07. 2018 Potřebný počet podpisů voličů na peticích na volby do zastupitelstvech obcí konané ve dnech 5.a 6. října 2018
09. 07. 2018 Zápis + usnesení 6/2018
09. 07. 2018 Schváleno OZ 2.7.2018
25. 06. 2018 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na 02.07.2018
05. 06. 2018 Zasedání ze dne 4.6.2018
29. 05. 2018 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na pondělí 04.06.2018
10. 05. 2018 Přílohy závěrečného účtu: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání, rozvaha  MŠ Dětřichov, výkaz zisku a ztráty MŠ Dětřichov, příloha MŠ Dětřichov.
10. 05. 2018 Zápis ze zasedání OZ + Usnesení č. 4
02. 05. 2018 Nabídka pozemku k pronajmutí č.p. 3198
30. 04. 2018 Svolání zasedání zastupitelstva obce Dětřichov na středu 9.5.2018
25. 04. 2018 rozpočtové opatření č.1/2018
23. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu 2017
23. 04. 2018 Zpráva o výsledku hospodaření 2017 - je součástí návrhu závěrečného účtu 2017
20. 04. 2018 zpřístupnění k nahlédnutí  - daň z nemovitostí na rok 2018
16. 04. 2018 vyhlášení konkursu na ředitelku MŠ
11. 04. 2018 zasedání + Usnesení č. 3
29. 03. 2018 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na 09.04.2018

XML