« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Informace volebním stranám

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (130.75 Kb)
OBECNI URAD DETRICHOV
<br> Děťichov 4ó,568 02 SvitalT,tel.: 461 593 140,IČo: 00276561
E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz
<br> n rnť.obecdetrichov.cz
<br> lnformace volebním stranám o počtu a sidle volebnich okřsků
v obci Dětřichov
<br> pro volby do Evíopského parlamentu konané ve dnech
24,a25,května 20í9
<br> Vsouladu s ustanovenim § 16 odst.1 písm.f) zákona é.6?J2003 sb <.>,o volbách
Evropského parlamentu a o změné néKených ákonú,ve znění účinném do 1,3.2019 <,>
<br> informuji volební strany <,>
<br> že volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 24.a 25,května 2019 v obci
Détňchov v následujících Volebnich okrscích,jé.iichž sídlyjsou:
<br> volebni okrsek ě.1:
zasedací místnost budow obecniho úřadu Dětňchov,čp.46
<br> v Dětftchově dne o9,o4.2o19
<br> OBECNÍ ÚŘÁD
DĚI,íUcEov
<br> 5ó6 02 svTTAvY
<br> //
//

Načteno

edesky.cz/d/2876328


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz