« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Dětřichov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (258.59 Kb)
OBECNÍ ÚŘAD DĚTŘICHOV
<br>
Dětřichov 46,568 02 Svitavy,tel.: 461 593 140,IČO: 00276561
<br> E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz
www.obecdetrichov.cz
<br>
Oznámení voličům o době a místě konání voleb
<br> do Evropského parlamentu ve dnech 24.a 25.května 2019
v obci Dětřichov
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění účinném do 1.3.2019 <,>
<br>
i n f o r m u j i v o l i č e <,>
<br> že volby do Evropského parlamentu se uskuteční
<br>
v pátek 24.května 2019 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 25.května 2019 v době od 8:00 do 14:00 hodin <.>
<br>
Místem konání voleb do Evropského parlamentu
<br> • ve volebním okrsku č.1
je volební místnost se sídlem: Dětřichov 46
<br>
Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti
a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem <.>
<br> Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování
po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu - např.průkazem o
povolení k trvalému pobytu či potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky
(v případě uvedeného potvrzení ve spojení s jiným dokladem totožnosti) či jiným dokladem
(např.cestovním pasem jiného členského státu) <.>
<br> Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 21.května 2019,ve
dnech voleb volič tyto na požádání obdrží přímo ve volební místnosti <.>
<br> Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku
na území České republiky <.>
<br>
<br>
<br> V Dětřichově dne 09.05.2019
<br>
………………………………
XXXXX XXXXXX
<br> starosta obce Dětřichov

Načteno

edesky.cz/d/2977725


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz