« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Dodatečné povolení stavby - hala č. 8 - pro firmu Mach Drůbež

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (504.11 Kb)
Strana 1 Č.j.: 24826-16/OV-por / 3685-2016
<br>
<br> Městský úřad Svitavy
<br> odbor výstavby,T.G.Masaryka 35,Svitavy
<br> tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,DS: 6jrbphg,e-podatelna: posta@svitavy.cz,www.svitavy.cz
<br>
<br> Svitavy,dne 25.ledna 2019
<br>
<br> Č.j.: 24826-16/OV-por / 3685-2016
<br> Spisová značka: 3685-2016
<br> Oprávněné úřední osoby: XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: roman.polacek@svitavy.cz
<br>
<br>
Stavebník:
<br> MACH DRŮBEŽ a.s <.>,Partyzánská 322,Litomyšl-Město,570 01 Litomyšl
<br>
<br>
<br> V EŘ EJNÁ VY HLÁ ŠKA
<br> R OZHODNU TÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
<br>
<br>
<br> Dne 10.5.2016 podala společnost MACH DRŮBEŽ a.s <.>,Partyzánská 322,Litomyšl-
<br> Město,570 01 Litomyšl,zastoupená JUDr.Miroslavem Popelkou,07.11.1962,Paseky 961 <,>
<br> Horní Předměstí,572 01 Polička žádost o vydání dodatečného povolení pro stavbu:
<br>
<br> HALA Č.8 PRO CHOV DRŮBEŽE V AREÁLU SPOLEČNOSTI MACH DRŮBEŽ A.S.V
<br> DĚTŘICHOVĚ
<br>
<br> na pozemcích: st.pl.366,367,368,369,370,509,parc.č.2303/9 v katastrálním území
<br> Dětřichov u Svitav <.>
<br>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.Jelikož žádost
<br> neobsahovala podklady pro řádné posouzení dodatečného povolení stavby,byl stavebník vyzván
<br> k doplnění žádosti a současně bylo rozhodnuto o přerušení řízení.Lhůta k doplnění byla na základě
<br> žádostí stavebníka stavební úřadem několikrát z oprávněných důvodů prodloužena.Dne 23.5.2018
<br> stavebník stavebnímu úřadu doplnil všechny podklady potřebné pro pokračování v řízení o
<br> dodatečném povolení stavby <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Strana 2 Č.j.: 24826-16/OV-por / 3685-2016
<br>
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy,jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13
<br> odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění
<br> (stavební zákon),rozhodl podle § 129 odst.3,115 odst.1 stavebního zákona a § 67 zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,...

Načteno

edesky.cz/d/2650932

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz