« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - příloha 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (2710.87 Kb)
územní a samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> IČO: 70892261 Název: Mikroregion Svitavsko
<br> Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018
<br> Sídto účetní jednotky
<br> ulice,č.p.T.G.Masaryka 5135
<br> obec Svitavy,56802
<br> PSC,pošta
<br> Údaje o organizaci Místo podnikání
<br> identifikační číslo 70892261 ulice,č.p.T.G.Masaryka 5135 právní forma Dobrovolný svazek obcí obec Svitavy,56802 zřizovatel Mikroregion Svitavsko PSC,pošta
<br> Kontaktní údaje Předmět podnikání
<br> ' 'efon 461550212 hlavni činnost
<br> „:X vedlejší činnost
<br> e—mail ales.holík©svítavy.cz CZ-NACE 751100
<br> : _ „.hu.<.>,<.>.; u <.>
<br> Statutární zástupce ");-_ „_ Hm.<.>.<.>.<.> Osoba odpovědná za účetnictví šatu: „ (m;.XXXX XXXXX
<br> qip—.XX,XX _,f'g <.>,<,> <.>,<.>.<.>.L ' Podplsovy zaznam osoby odpovědné za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu
<br> „ny,„l.<.> -\.uzm “
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 30.01.2019,14.37
<br> L A.1.línformace podle g 7 odst.3 zákona (TEXT),Účetní iednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z duvodu ukončení činnosti <.>
<br> ' A.2.ltnformece podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> uošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,provádějící vyhlášky k zákonu o účetnictví,předevšim č.4tD/2009 Sb <.>
<br> s účinností od 1.1.2010.Účetní jednotka z duvodu věrného obrazu provedla plné dooprávkování drobného dlouhodobého majetku zápisem „
<br> 406MDIOBBD & 406MDIGTBDDále bylo provedeno dle CUS 708 s účinnosti od 31.12.2011 dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2011 zápisem 406MD1079D,406MD/081D a 406MDIOB2DZároveň k uvedenému datu bylo provedeno rozpuštění dotaci určených k pořízení dlouhodobého majetku zápisem 403MDI401 D <.>
<br> | A.3.[Informace podia ; 7 odst.5 zákona (TEXT) ]
<br> Informace o použitých účetních metodách: Účetní a finanční výkazy
<br> Učetní výkazy,jeg'ich druh...

Načteno

edesky.cz/d/2980655

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz