Obec Dětřichov (Svitavy)

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://www.obecdetrichov.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dětřichov
Dětřichov 46
568 02 Dětřichov

Datová schránka: rbva4kq
E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz, posta.detrichov@svitavy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2018 Výsledek hospodaření vodovodu za rok 2017
20. 03. 2018 vyvěšení Oznámení o výběrovém řízení s aukcí  - pozemky v KÚ Koclířov
10. 03. 2018 na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku ve vlastnictví státu 
10. 03. 2018 vyvěšení na úřední desku - pozemky v KÚ Koclířov
10. 03. 2018 Výběrové řízení na OLH
10. 03. 2018 Vyhlášen konkurs, přihlášky do 3.4.2018 do 14 hodin
10. 03. 2018 Dokument "usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
10. 03. 2018 Vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví
10. 03. 2018 Seznam vlastníků a nemovitostí
10. 03. 2018 seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - čtvrtletní aktualizace
10. 03. 2018 veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
10. 03. 2018 veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016
10. 03. 2018 Dokument "elektronická dražba 2..." již není dostupný.
10. 03. 2018 aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
10. 03. 2018 Výsledky voleb do zastupitelstva kraje konané dne: 7.10.- 8.10.2016
10. 03. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
10. 03. 2018 Výběrové řízení č. HSY/013/2017 s následnou aukcí
10. 03. 2018 závěrečný účet Mikroregionu
10. 03. 2018 Rozpočet Mikroregionu
10. 03. 2018 Výsledky voleb dne 20. a 21.10.2017 do Poslanecké sněmovny PČR
10. 03. 2018 projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Dětřichov
10. 03. 2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018
10. 03. 2018 Pozemek 1721/1
10. 03. 2018 dokument
10. 03. 2018 aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
10. 03. 2018 Požární řád obce Dětřichov
10. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dětřichov.
10. 03. 2018 Smlouva č 15244044 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí
10. 03. 2018 rozpočet 2016
10. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
10. 03. 2018 Výsledek hospodaření vodovodu za rok 2015
10. 03. 2018 Veřejnoprávní smlouva 1/2016 ( Obec Dětřichov - Knihovna Svitavy)
10. 03. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Dětřichov
10. 03. 2018 Vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017
10. 03. 2018 dokument
10. 03. 2018 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2014-2018
10. 03. 2018 rozpočtové opatření č. 1/2017
10. 03. 2018 rozpočtové opatření č. 2
10. 03. 2018 Rozpočet 2018
10. 03. 2018 Střednědobý výhled obce na roky  2018 - 2022
10. 03. 2018 rozpočet MŠ Dětřichov na rok 2018
10. 03. 2018 Střednědobý výhled na roky 2018 - 2022
10. 03. 2018 rozpočtové opatření č. 4  - schváleno 18.12.2017
10. 03. 2018 rozpočtové opatření č. 5 - schváleno OZ 21.12.2016
10. 03. 2018 rozpočtové opatření č. 5  - schváleno 21.12.2016 - strana 2
10. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 5  - 3.strana
10. 03. 2018 rozpočtové opatření č.5/2016 - schváleno 21.12.2016 - 4.strana
10. 03. 2018 zasedání ze dne 24.4.2017 + USNESENÍ
10. 03. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HSY/007/2017 a jeho podmínkách
10. 03. 2018 Informace volebním stranám

XML