« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - příloha 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (2381.66 Kb)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územni a samosprávné celky,svazky obci,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> lČO: 70892261 Název: Mikroregion Svitavsko
<br> Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018
<br> Sšdto účetní jednotky
<br> ulice,s.p.T.G.Masaryka 5135 obec Svitavy,56802 PSC,pošta
<br> Údaje o organizaci Místo podnikání
<br> identifikační čisto 70892261 ulice,op.T.G.Masaryka 5!35 právní forma Dobrovolný svazek obcí obec Svitavy,56802 zřizovatel Mikroregion Svitavsko PSC,pošta
<br> Kontaktní údaje Předmět podnikání
<br> —lefon 461550212 hlavní činnost.ax vedlejší činnost e-mažl ales.hotik©svitavy.cz CZ—NACE 751100
<br> i “ 'i'-Š Jih) „,<,> „ _,Statutární zástupcem „fax.5“ “ z _“ Osoba odpovedna za ucetnictVI „Li.—.d \ -.<.>.3%;,__„„,„ XXXX XXXXX _,il:
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údag'ú
<br> PodpísoVý záznam statutárnihóí * 7“ 't 5 Lil' : (Ž orgánu „._,\
<br> Okamžšk sestavení (datum,čas): 17.01.2019,10:40
<br> E.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY '
<br> Paragraf Položka Název Schvaleny Rozpocet Vysledek Od rozpocet po zmenach pocatku roku a b text 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 544 660,00 1 023 560,00 1 018 426,76 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 600 000,00 600 000,00 ' Celkem za 0000 Nezadaná hodnota 544 600,00 1 623 560,00 1 618 426,76 3539 2324 Přijaté nekapitálové přlspěvky a náhrady 136 „0,00 136 370,00 136 165,00 Celkem za 3639 Komunální služby & Územnl rozvoj iinde 136 „0,00 130 370,00 136 165,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 800,00 800,00 517,51 Celkem za 6310 Obecné přljmy a výdaje z finančních operaci 800,00 800,00 517,67 CELKEM 681 630,00 1 760 530,00 1 755 109,43
<br> Výkaz hodnoceni plnění rozpočtu k 31.12.2018,okamžik sestaveni 17.01.2019,10:40,strana 1
<br> ll.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> -.Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf POIOZKQ Nazev rozpočet po změnách počátku roku a 0 text 2? 22 23 2212 5171 Opravy & udržovánl 204 070,00 204 066,26 Celkem ...

Načteno

edesky.cz/d/2980654


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz