« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - příloha 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (2710.87 Kb)
územní a samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> IČO: 70892261 Název: Mikroregion Svitavsko
<br> Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018
<br> Sídto účetní jednotky
<br> ulice,č.p.T.G.Masaryka 5135
<br> obec Svitavy,56802
<br> PSC,pošta
<br> Údaje o organizaci Místo podnikání
<br> identifikační číslo 70892261 ulice,č.p.T.G.Masaryka 5135 právní forma Dobrovolný svazek obcí obec Svitavy,56802 zřizovatel Mikroregion Svitavsko PSC,pošta
<br> Kontaktní údaje Předmět podnikání
<br> ' 'efon 461550212 hlavni činnost
<br> „:X vedlejší činnost
<br> e—mail ales.holík©svítavy.cz CZ-NACE 751100
<br> : _ „.hu.<.>,<.>.; u <.>
<br> Statutární zástupce ");-_ „_ Hm.<.>.<.>.<.> Osoba odpovědná za účetnictví šatu: „ (m;.XXXX XXXXX
<br> qip—.XX,XX _,f'g <.>,<,> <.>,<.>.<.>.L ' Podplsovy zaznam osoby odpovědné za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu
<br> „ny,„l.<.> -\.uzm “
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 30.01.2019,14.37
<br> L A.1.línformace podle g 7 odst.3 zákona (TEXT),Účetní iednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z duvodu ukončení činnosti <.>
<br> ' A.2.ltnformece podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> uošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,provádějící vyhlášky k zákonu o účetnictví,předevšim č.4tD/2009 Sb <.>
<br> s účinností od 1.1.2010.Účetní jednotka z duvodu věrného obrazu provedla plné dooprávkování drobného dlouhodobého majetku zápisem „
<br> 406MDIOBBD & 406MDIGTBDDále bylo provedeno dle CUS 708 s účinnosti od 31.12.2011 dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2011 zápisem 406MD1079D,406MD/081D a 406MDIOB2DZároveň k uvedenému datu bylo provedeno rozpuštění dotaci určených k pořízení dlouhodobého majetku zápisem 403MDI401 D <.>
<br> | A.3.[Informace podia ; 7 odst.5 zákona (TEXT) ]
<br> Informace o použitých účetních metodách: Účetní a finanční výkazy
<br> Učetní výkazy,jeg'ich druh...

Načteno

edesky.cz/d/3678423

Meta

Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz