« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Rozpočet na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (44.45 Kb)
SR 2019 UPR 2019 2020
<br> 136,83 136,83 136,20
0,80 0,80 0,60
<br> 136,03 136,03 135,60
<br> 544,10 1 494,10 1 292,34
544,10 544,10 542,34
<br> 0,00 500,00 750,00
0,00 450,00 0,00
<br> 680,93 1 630,93 1 428,54
<br> 602,39 1 238,39 605,86
4,00 4,00 4,00
<br> Poradenské služby 125,00 125,00 125,00
85,00 46,30 85,00
<br> 109,00 109,00 109,00
7,00 7,00 7,00
5,00 5,00 5,00
<br> 49,40 49,40 50,21
2,19 2,19 135,60
5,00 5,00 5,00
<br> 10,00 10,00 0,00
15,65 15,65 8,50
<br> 0,15 0,15 0,15
185,00 168,40 0,00
<br> 0,00 205,30 0,00
0,00 36,00 71,40
0,00 450,00 0,00
<br> 0,00 3 743,00 0,00
0,00 3 743,00 0,00
<br> 602,39 4 981,39 605,86
<br> -78,54 3 350,46 -822,68
<br> -78,54 350,46 100,40
<br> 0,00 3 000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 -923,08
<br> -78,54 3 350,46 -822,68
<br> 680,93 1 630,93 1 428,54
<br> 602,39 4 981,39 605,86
<br> 78,54 -3 350,46 822,68
<br> -78,54 3 350,46 -822,68
<br>
<br> Vyvěšeno dne : Sejmuto dne:
<br> Saldo příjmů a výdajů (rozdíl)
<br> Financování celkem
<br> Informace o skutečném plnění rozpočtu za rok 2019 budou uvedeny ve výkazu FIN 2-12 k 31.12.2019,který bude
<br> zveřejněn na webových stránkách Mikroregionu Svitavsko na adrese: http://www.svitavskoweb.cz
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> F I N A N C O V Á N Í
Třída 8 - Financování celkem
<br> Dlouhodobý úvěr u ČS
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> R E K A P I T U L A C E
<br> Provoz webových stránek
<br> Nájemné - pozemek (Památník včelích matek)
Obnova informačních tabulí v obcích Mikroregionu Svitavsko
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem
<br> Třída 4 - Přijaté transfery celkem
Řádné členské příspěvky ( 27 117 obyvatel x 20,-Kč)
<br> Řádné členské příspěvky - část pro MAS (27 117 obyv.x 5,- Kč)
<br> Mimořádné členské příspěvky obcí
Dotace od KU Pardubického kraje - POV 2019
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem
<br> Mikroregion Svitavsko,T.G.Masaryka 5/35,568 02 Svitavy,IČ: 70892261
<br> Rozpočet na rok 2020
<br> Pojistné - XXXXX XXXX,Památník včelích matek...

Načteno

edesky.cz/d/3678411


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz