« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - příloha 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (2381.66 Kb)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územni a samosprávné celky,svazky obci,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> lČO: 70892261 Název: Mikroregion Svitavsko
<br> Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2018
<br> Sšdto účetní jednotky
<br> ulice,s.p.T.G.Masaryka 5135 obec Svitavy,56802 PSC,pošta
<br> Údaje o organizaci Místo podnikání
<br> identifikační čisto 70892261 ulice,op.T.G.Masaryka 5!35 právní forma Dobrovolný svazek obcí obec Svitavy,56802 zřizovatel Mikroregion Svitavsko PSC,pošta
<br> Kontaktní údaje Předmět podnikání
<br> —lefon 461550212 hlavní činnost.ax vedlejší činnost e-mažl ales.hotik©svitavy.cz CZ—NACE 751100
<br> i “ 'i'-Š Jih) „,<,> „ _,Statutární zástupcem „fax.5“ “ z _“ Osoba odpovedna za ucetnictVI „Li.—.d \ -.<.>.3%;,__„„,„ XXXX XXXXX _,il:
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údag'ú
<br> PodpísoVý záznam statutárnihóí * 7“ 't 5 Lil' : (Ž orgánu „._,\
<br> Okamžšk sestavení (datum,čas): 17.01.2019,10:40
<br> E.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY '
<br> Paragraf Položka Název Schvaleny Rozpocet Vysledek Od rozpocet po zmenach pocatku roku a b text 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 544 660,00 1 023 560,00 1 018 426,76 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 600 000,00 600 000,00 ' Celkem za 0000 Nezadaná hodnota 544 600,00 1 623 560,00 1 618 426,76 3539 2324 Přijaté nekapitálové přlspěvky a náhrady 136 „0,00 136 370,00 136 165,00 Celkem za 3639 Komunální služby & Územnl rozvoj iinde 136 „0,00 130 370,00 136 165,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 800,00 800,00 517,51 Celkem za 6310 Obecné přljmy a výdaje z finančních operaci 800,00 800,00 517,67 CELKEM 681 630,00 1 760 530,00 1 755 109,43
<br> Výkaz hodnoceni plnění rozpočtu k 31.12.2018,okamžik sestaveni 17.01.2019,10:40,strana 1
<br> ll.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> -.Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf POIOZKQ Nazev rozpočet po změnách počátku roku a 0 text 2? 22 23 2212 5171 Opravy & udržovánl 204 070,00 204 066,26 Celkem ...

Načteno

edesky.cz/d/3678422


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz