« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Středně dobý výhled rozpočtu 2020 - 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (43.65 Kb)
2020 2021 2022
<br> 136,83 136,83 136,83
0,80 0,80 0,80
<br> 136,03 136,03 136,03
<br> 544,10 544,10 544,10
544,10 544,10 544,10
<br> 680,93 680,93 680,93
<br> 551,23 551,23 551,23
4,00 4,00 4,00
<br> Poradenské služby 125,00 125,00 125,00
85,00 85,00 85,00
<br> 109,00 109,00 109,00
7,00 7,00 7,00
5,00 5,00 5,00
<br> 49,40 49,40 49,40
136,03 136,03 136,03
<br> 5,00 5,00 5,00
10,00 10,00 10,00
15,65 15,65 15,65
<br> 0,15 0,15 0,15
<br> 551,23 551,23 551,23
<br> -129,70 -129,70 -129,7
<br> -129,70 -129,70 -129,70
<br> -129,70 -129,70 -129,70
<br> 680,93 680,93 680,93
<br> 551,23 551,23 551,23
<br> 129,70 129,70 129,70
<br> -129,70 -129,70 -129,70
<br>
<br> Mikroregion Svitavsko,T.G.Masaryka 5/35,568 02 Svitavy,IČ: 70892261
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2022
<br> Pojistné - XXXXX XXXX,Památník včelích matek
<br> Úroky z BÚ u ČS
<br> Členský příspěvek MAS Svitava
<br> Občerstvení
<br> Třída 5 - Běžné výdaje celkem
<br> Provoz webových stránek
<br> Řádné členské příspěvky - část pro MAS (27 205 obyv.x 5,- Kč)
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> Nájemné - pozemek (Památník včelích matek)
<br> R E K A P I T U L A C E
<br> Třída 8 - Financování celkem
<br> Změna stavu krátk.prostředků na účtech
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> F I N A N C O V Á N Í
<br> V Ý D A J E
<br> Služby za vedení účetnictví
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem
<br> Třída 4 - Přijaté transfery celkem
Řádné členské příspěvky ( 27 205 obyvatel x 20,-Kč)
<br> Dohody o provedení práce
Podpora hudebního festivalu "Hřebečský slunovrat"
<br> Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (OSA o.s.)
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Příprava projektů svazku obcí
<br> Vyvěšeno dne : Sejmuto dne:
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Saldo příjmů a výdajů (rozdíl)
<br> Financování celkem

Načteno

edesky.cz/d/3678414


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz