« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - příloha 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (725.29 Kb)
Výkaz zisku a ztráty
<br> územní a samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> ičo: 70892261 Název: Mikroregion Svitavsko
<br> Sestavený |< rozvahovému dni 31.12.2018
<br> Sídlo účetní jednotky
<br> ulice,s.p.T.G.Masaryka 5/35 obec Svitavy,56802 PSC,pošta
<br> Údaje o organizaci
<br> identiňkační číslo 70892261
<br> právní forma Dobrovolný svazek obcí zřizovatel Mikroregion Svitavsko
<br> Kontaktní údaje
<br> Místo podnikání
<br> ulice,op.T.G.Masaryka 5135 obec Svitavy,56802 PSC,pošta
<br> Předmět podnikání
<br> *“iefon 461550212 hlavni činnost „( vedlejší činnost e-mail ales.hottk svi v „,CZ-NACE 751100 © ŘÉ„X“Í?.ZÚŠŠÚ:R _',";'d3'3 3339
<br> T.C„tí
<br> ».asai tka: 35-,_,_ _,' Osoba odpovedna za ucetnictw XXXX XXXXX
<br> Statutární zástupce
<br> XXXg áštegtj
<br> HJ,-' „jb g,: ; 31
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
<br> Podpisovýzáznam statutárního.“" orgánu *
<br> Okamžik sestaveni (datum,čas): 30.01.2019,14:37
<br> <.>,Sym Běžné obdobi,Minulé období CP Nazev polozky.-.„.„,„._.UC— Hlavni cmnost | Hosp.oinnost Hlavni cmnost | Hosp.cmnost A.NÁKLADY CELKEM 1 516 533,76 1 609 577,19 I.Náklady Z čirIrIOSEi 1 470 368,76 1 463 132,19 1,Spotřeba materiálu 501 5 509,19 2.Spotřeba energie 502 3,Spotřeba jiných neskiadovatelných dodávek 503 4,Prodané zboží 504 5.Aktivace dtouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného maietku 507 7,Změna stavu zásob vlastni výroby 508 B.Opravy a udržování 511 513 893,16 60? 621,00 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 9 335,00 5 975,00 11,Aktivace vnitropodnikovým služeb 515 12 Ostatní siužby 518 BTD 806,00 352 077,00 13,Mzdové náklady 521 10 000,00 10 000,00 14.Zákonné sociální polištěni 524 15,Jiné sociální pojištění 525 16 Zákonné sociální náklady 52? 17 Jiné soctálnlnáklady 528 18.Daň sitničnl 531 19.Daň z nemovitostí 532 20,Jiné daně a poptatky 530 22,Smluvní pokuty & úroky z prodlení 541 23,Jiné pokuty a penále 542 24 Dary ajlné bezúplat...

Načteno

edesky.cz/d/3678425

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz