« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (291.43 Kb)
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
Spisová značka.: 14LH9964/2020-16212
Č.j.: 17110/2020-MZE-16212
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne : 2.4.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br>
opatření obecné povahy <,>
<br> kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst.1,§ 31
odst.6,§ 32 odst.1 a § 33 odst.1 až 3 lesního zákona:
<br>
I <.>
<br> 1.V lesích na území České republiky,s výjimkou lesů na území národních parků a jejich
ochranných pásem
<br> 1.1.se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost
vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně
vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci
zůstává zachována;
<br> 1.2.se stanoví,že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí
být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
<br>
<br>
<br>
<br> 17110/2020-MZE-16212 2
<br> 1.3.se stanoví,že při zalesňování v období do 31.prosince 2022 je odchylně
od ustanovení § 29 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních
dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro
zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s
reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č.149/2003 Sb <.>,o uvádění do
oběhu reprodu...

Načteno

edesky.cz/d/3758864

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
24. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz