« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - příloha 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (1208.67 Kb)
IČO: 70892261
<br> Rozvaha
<br> územní a samosprávné celky,svazky obcí,regionalni rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název: Mikroregion Svitavsko
<br> Sídlo účetní jednotky
<br> ulice,c.p <.>
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018
<br> T.G.Masaryka 5135
<br> obec Svitavy,56802
<br> PSC,pošta
<br> Údaje o organizaci
<br> Místo podnikání
<br> identifikační číslo 70892261 ulice,op.T.G.Masaryka 5135 právni forma Dobrovolný svazek obcí obec Svitavy,56802 zřizovatel Mikroregion Svitavsko PSC,pošta
<br> Kontaktní údaje
<br> Předmět podnikání
<br> ' *efon 451550212 hlavni činnost.ux vedlejší činnost e-mail ales.holik©svitavy.cz CZ-NACE 751100
<br> Statutární zastupce
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu
<br> it.í.__.fo;„„g„agt ':í “.;t “
<br>.<.>.ti
<br> „.<.> - _ „ »: i.C.ivlobdtj'au't „.;
<br> Šúeii e\šteay A
<br> Osoba odpovědná za účetnictví XXXX XXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
<br> Okamžik sestaveni (datum,čas): 30.01.2019,14:36
<br>.<.> s nt.Běžné obdobi.<.>
<br> CP Nazev poiozky ůže,Brutto | Korekce l Netto Minute AKTIVA CELKEM 8 442 735,25 2 593 194,98 5 849 541,27 5 710 955,30 A.Státá aktiva 7 496 865,30 2 593 194,93 4 903 670,32 5 074 895,32
<br> I.Dtouhodobý nehmotný majetek 576 035,90 416 909,90 259 126,00 275 135,00 1.Nehmotne výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 165 797,90 165 797,90 6.Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 019 510 238,00 251 112,00 259 126,00 276 135,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 043 B.Poskytnuté zálohy na dtouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek & 520 829,40 2 176 285,00 4 544 544,32 4 798 751,32 1.Pozemky 03? 2.Kulturní předměty 032 3 Stavby 021 4 805 339,33 996 096,00 3 809 293,33 3 919 867,33 4.Samostatné hmotné movtte věci a soubory hmotných 022 1 197 167,07 36...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz