« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - + Usnesení č. 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (391.5 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 2
<br> Datum: 02.03.2020
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Jitka
<br> Chloupková,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX
<br> Hosté:
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br> Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br> Program:
<br> 1) Závěrečný účet za rok 2019 (návrh)
<br> 2) Pozemky
<br> 3) Žádosti
<br> 4) Různé
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
ad1)
<br> Zastupitelé projednali Návrh závěrečného účtu za rok 2019.Je přílohou zápisu <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
ad2)
<br> Manželé XXXXX a XXXX Bajerovi požádali o prodej pozemkové parcely parcelní číslo
<br> 477/14 o výměře 36 m
2
a 477/13 o výměře 179 m
<br> 2
vše dle geometrického plánu číslo 456-
<br> 18/2019 parcely se nacházejí na jejich oplocené zahradě.Cena 20,- Kč za 1 m
2
+ DPH + část za
<br> vyhotovení geometrického plánu
<br> Záměr prodeje číslo 1/2020 vyhlášen dne 03.02.2020 <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
Paní XXXXXXXXX XXXXXX požádala o pronájem části pozemkové parcely parcelní číslo X/X o
<br> výměře 23 m
2
tato část pozemkové parcely slouží k přístupu na pozemky ve vlastnictví žadatelky <.>
<br> Cena 5,- Kč za 100 m
2
za rok pronájmu.Doba pronájmu neurčitá
<br> Záměr prodeje číslo 1/2020 vyhlášen dne 03.02.2020 <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
XXX XXXXX XXXXX požádal o pronájem pozemkové parcely parcelní číslo XXX/X o výměře
<br> 1039 m
2
a pozemkovou parcelu parcelní číslo 294/3 o výměře 268 m
<br> 2
<.> Parcely měl pronajaté jeho
<br> otec a doposud je užívají jako zahradu <.>
<br> Cena 5,- Kč za 100 m
2
za rok pronájmu.Doba pronájmu neurčitá
<br> Záměr prodeje číslo 1/2020 vyhlášen dne 03.02.2020 <.>
<br> Schváleno 8 hlasy
<br>
<br>
XXX XXXXX požádal o odkup části pozemkové parcely parcelní číslo XXXX.Jedná se o
<br> prostor před jeho chatou a na tomto místě má zřízeno parkování <.>
<br> Zastupitelé obce souhlasí s vypracováním geom...

Načteno

edesky.cz/d/3678415

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz