« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - do zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (603.78 Kb)
v/a
<br> zÁprs o výsr.ppxu voLEB Do ZAsTUpITELsTVA oscs 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
PěFŤipl'ey okres.§y+.tpyy <.>
konaných ve dnech (dne).9,19:.].9,19,?919.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebnich komisi z,jištěny výsledky voleb v obci <.>
počet volebních okrsků
Počet okrskových volebnich komisí,které předaly výsledek hlasování
Se_znam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
<br> 1
<br> 1
<br> počet vo]ebnich obvodů 1
CeJ_kový počet osob zapsaných ve výpiseďn ze seznamu voličů a jejich dodatků 263
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úřednich obálek
<br> L00
94
<br> A),Iména a příjnení zvolených ělenů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmeni Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvo]-eni
<br> Volebni strana č.1 - SDRUŽENÍ NEZÁVlsLÝcH KANDIDÁTŮ
1.XXXXX XXXXXX XX X <.>
X.Tomáš K]_ika XX X <.>
3.XXXXX XXXXXXX XX X <.>
X.XXXXXXX XXXXXX XX X <.>
X.XXXXX XXXXXX XX X <.>
X.XXXXX XXXXXXXXXX XX X <.>
X.XXXXXX XXXXXXXX Xl 'X <.>
X.Miroslav F]_ašar XX X <.>
9.XXXXX XXXXXXXX XX | X <.>
<br> B),Jména a příjnení náhradníků:
Pořadí Jméno a přijmení
náhrad <.>
<br> 69
68
bU
63
55
54
trtr
<br> 48
60
<br> Věk Pořadi na HL Počet hlasů
<br> Vo]_ební strana č.1 - SDRUŽENÍ NEZÁVIsLÝcH KANDIDÁTŮ
Bez náhradníků
<br> C) Celkor4ý poěet platných hlasů pro jedrrotJ.ivé volební strany a pro jednotJ-ivé
ka,ndidáty,trranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení nandátu:
<br> Volební strana č.1 -,SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTů
Počet h]_asů pro stranu: 532,hranice: 64,9
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení
<br> čísfo
Poěet hlasů
<br> 1.XXXXX XXXXXX
z.petra krtzova
X.Anton,ín Mrštný
4.XXXXX XXXXXX
X.XXXXX XXXXX
X.XXXXX XXXXXXXXXX
X.XXXXXX XXXXXXXX
X.XXXXXXXX XXXXXX
X.XXXXX XXXXXXXX
<br> XX
XX
XX
XX
68
54
55
48
60
<br> 51"7 967 -,str.č.1

Načteno

edesky.cz/d/3678402

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz