« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (68.89 Kb)
Finanční úřad pro Pardubický kraj V Pardubicích
Boženy Němcové 2625 dne
530 02 PARDUBICE V
Čj.: 816180/20/2800-11460-602966
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> ode dne 27.dubna 2020 do dne 27.května 2020
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 15:30 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin
<br> po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam č.j.: 810029/20/2800-11460-602966 <,>
<br> jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový
řád,ve znění pozdějších předpisů),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním
poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů,zveřejněného ve Finančním zpravodaji
č.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení a zástupce ředitelky odboru
<br>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 24.dubna 2020
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 28.května 2020
<br>
2020-04-21T08:09:46+0200

Načteno

edesky.cz/d/3791793

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
24. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz