« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - příloha 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (3220.02 Kb)
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Gdhor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Svitavsko
<br> IČ:70892261
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 22.listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání 10.dubna 2019 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení © 42,9“ 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 2.8.2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 22.11.2018 <.>
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 10.4.2019 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.á © 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9.7.2018.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX - předseda DSO XXXX XXXXX - účetní DSO
<br>.Xm
<br>.<.> „.' *.f; Q“! '? > „ -& „ „.Puig: 1:5 ;.: „1.<.> \,x.-„ __„i.<.> „.',<.> =„ “*ÚLMWÍ; |!<:=:=:' \Lz Ž/ l:.Š/ !; :.<.> u '.Šniwh'tf :E'l.<.> Š f') 'u ;; _) x-„X army? -_ ;xíyšhřívy€,;Š]_'<;"líx\2_g2£t__f ;“„cg „aiufiamží mem.!
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzcné podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti ...

Načteno

edesky.cz/d/3678427

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz