« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Střednědobí výhled rozpočtu 2021 - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (43.54 Kb)
2021 2022 2023
<br> 136,20 136,20 136,20
0,60 0,60 0,60
<br> 135,60 135,60 135,60
<br> 1 794,10 1 544,10 959,00
<br> 544,10 544,10 544,10
1 250,00 1 000,00 414,90
<br> 1 930,30 1 680,30 1095,20
<br> 579,36 552,96 534,46
4,00 4,00 4,00
<br> Poradenské služby 125,00 125,00 125,00
85,00 85,00 85,00
<br> 109,00 109,00 109,00
7,00 7,00 7,00
5,00 5,00 5,00
<br> 50,21 50,21 50,21
135,60 135,60 135,60
<br> 5,00 5,00 5,00
8,50 8,50 8,50
0,15 0,15 0,15
<br> 44,90 18,50 0,00
<br> 579,36 552,96 534,46
<br> -1 350,94 -1 127,34 -560,74
<br> -427,86 26,51 -560,74
<br> -923,08 -1 153,85 0,00
<br> -1 350,94 -1 127,34 -560,74
<br> 1 930,30 1 680,30 1095,20
<br> 579,36 552,96 534,46
<br> 1 350,94 1 127,34 560,74
<br> -1 350,94 -1 127,34 -560,74
<br>
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Příprava projektů svazku obcí
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> F I N A N C O V Á N Í
Třída 8 - Financování celkem
<br> Uhrazené splátky dlouhodobého uvěru ČS
<br> Financování celkem
<br> Dohody o provedení práce
Pojistné - XXXXX XXXX,Památník včelích matek
<br> Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (OSA o.s.)
<br> Úroky z úvěru
<br> Řádné členské příspěvky ( 27 117 obyvatel x 20,-Kč)
<br> Vyvěšeno dne : Sejmuto dne:
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Saldo příjmů a výdajů (rozdíl)
<br> V Ý D A J E
<br> Služby za vedení účetnictví
<br> R E K A P I T U L A C E
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem
<br> Třída 4 - Přijaté transfery celkem
<br> Mimořádné členské příspěvky
<br> Změna stavu krátk.prostředků na účtech
<br> Mikroregion Svitavsko,T.G.Masaryka 5/35,568 02 Svitavy,IČ: 70892261
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2023
<br> Nájemné - pozemek (Památník včelích matek)
<br> Úroky z BÚ u ČS
<br> Členský příspěvek MAS Svitava
<br> Občerstvení
<br> Třída 5 - Běžné výdaje celkem
<br> Provoz webových stránek
<br> Řádné členské příspěvky - část pro MAS (27 117 obyv.x 5,- Kč)

Načteno

edesky.cz/d/3678412


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz