« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - příloha 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (835.4 Kb)
Zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce
<br> Na základě pokynu vedoucího účetní jednotky ze dne 14.12.2018 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku,závazků,pohledávek a podrozvahových účtů <.>
<br> DSO Mikroregionu Svitavsko,T.G.Masaryka 5/35,568 02 Svitavy
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018 inventarizační komisí ve složení:
<br> Příjmení a jméno Předseda komise XXXXXXX XXXXX
<br> Členové komise XXXXXX XXXXX
<br> XXXXX XXXX Průběh inventarizace Inventarizace byla zahájena dne: XX.XX.2019 Inventarizace byla ukončena dne: 28.01.2019 Způsob provedení inventarizace &) Fyzická b) Dokladová Za inventarizovaný maietek odpovídá: XXXXX XXXXX - předseda DSO Mikroregion Svitavsko Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný maietek a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku : dlouhodobého hmotného majetku,dlouhodobého nehmotného majetku,drobného dlouhodobého nehmotného majetku,drobného dlouhodobého hmotného majetku,nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku,operativní evidence,peněžních prostředků na BU,přijatých dlouhodobých úvěrů a půjček,závazků a pohledávek jsem odevzdal k proúčtování a inventarizaci.b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal k proúčtování a nic jsem nezatajil
<br> Vviádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
<br> Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.Datum: Příjmení a jméno: Podpis
<br> 28.01.2019 XXXXX XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 'H'IIIIXIIIII-llllllll.<.>
<br> Výsledek inventarizace
<br> Inventarizační komise neshledala rozdíly mezi stavem zjištěným inventarizací a účetním
<br> stavem.Účet Stav dle inventarizace Stav dle účetnictví Rozdíl k 31.12.2018 (v Kč) k 31.12.2018 (v Kč) (v Kč) 018 165.797,90 165.797,90 0,00 019 510.238,00 510.238,00 0,00 021 4.805.389,33 4.805.389,33 0,00 022 1.197.167,07 1.197.167,07 0,00 028 818.273,00 818.273,00 0,00 078 165.797,90 165.797,90 0,00 079...

Načteno

edesky.cz/d/3678426

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz