Obec Rašov

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://rasov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rašov
Rašov 50
679 23 Rašov

Datová schránka: jc8b5zj
E-mail: rasov@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 02. 2022 Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 373 KB)
30. 01. 2022 Program 31. zasedání zastupitelstva obce Rašov (pdf, 254 KB)
28. 01. 2022 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Rašov (pdf, 148 KB)
28. 01. 2022 DSOL - Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření DSO Lomnicko (pdf, 334 KB)
15. 01. 2022 Výroční zpráva obce Rašov o poskytování informací za rok 2020 (pdf, 464 KB)
09. 01. 2022 Program 30. zasedání zastupitelstva obce Rašov (pdf, 285 KB)
09. 01. 2022 Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 415 KB)
09. 01. 2022 Záměr obce Rašov na pronájem pohostinství v roce 2022 (pdf, 359 KB)
09. 01. 2022 Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka (pdf, 807 KB)
09. 01. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Rašov č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Rašov (pdf, 2 MB)
09. 01. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Rašov č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf, 2.8 MB)
09. 01. 2022 Program 29. zasedání zastupitelstva obce Rašov (pdf, 1.2 MB)
09. 01. 2022 DSOL - Schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 (pdf, 812 KB)
09. 01. 2022 DSOL - 61. valná hromada (pdf, 390 KB)
09. 01. 2022 DSOL - Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024 (pdf, 898 KB)
09. 01. 2022 DSO Tišnovsko - Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření dobrovolného svazku obcí Tišnovsko (pdf, 413 KB)
09. 01. 2022 DSO Tišnovsko - Pozvánka na členskou schůzi (pdf, 392 KB)
09. 01. 2022 DSO Tišnovsko - Návrhy rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023-2024 a totéž pro SMŠ Venkov (pdf, 1.5 MB)
05. 11. 2021 Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce Rašov na rok 2021 (pdf, 254 KB)
05. 11. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - aktualizace po schválení rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu obce Rašov na rok 2021 (pdf, 177 KB)
04. 11. 2021 Schválený závěrečný účet obce Rašov za rok 2020 (pdf, 1.2 MB)
04. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rašov na roky 2022-2024 (pdf, 573 KB)
04. 11. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - aktualizace po schválení závěrečného účtu obce Rašov za rok 2020 (pdf, 177 KB)
01. 11. 2021 Záměr obce Rašov na výpůjčku pozemku (pdf, 411 KB)
29. 10. 2021 Aukční vyhláška (pdf, 2 MB)
18. 10. 2021 Plán zimní údržby místních komunikací obce Rašov na rok 2021-2022 (pdf, 1.6 MB)
17. 10. 2021 Oznámení pro zákazníky Bohemia Energy, 3E (Europe Easy Energy), Comfort Energy, ČS Energie a X-energie (pdf, 337 KB)
16. 10. 2021 Aukční vyhláška (pdf, 1.9 MB)
11. 10. 2021 Oznámení občanům - kvalita vody (pdf, 250 KB)
08. 10. 2021 Program 28. zasedání zastupitelstva obce Rašov (zasedání, 259 KB)
08. 10. 2021 Oznámení občanům - snížená kvalita vody (10, 245 KB)
12. 09. 2021 Volby do PS ČR (pdf, 353 KB)
10. 09. 2021 Aukční vyhláška (pdf, 2 MB)
23. 08. 2021 DSO Tišnovsko - Pozvánka na členskou schůzi (pdf, 374 KB)
12. 08. 2021 Program 27. zasedání zastupitelstva obce Rašov (pdf, 294 KB)
30. 07. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny 2021 (pdf, 294 KB)
07. 07. 2021 DSOL - Zpráva o auditu za rok 2020 (pdf, 1.3 MB)
07. 07. 2021 DSOL - Schválený závěrečný účet za rok 2020 (pdf, 308 KB)
24. 06. 2021 Program 26. zasedání zastupitelstva obce Rašov (pdf, 290 KB)
18. 06. 2021 Program 26. zasedání zastupitelstva obce Rašov (pdf, 282 KB)
09. 06. 2021 DSOL - 60. valná hromada (pdf, 482 KB)
08. 06. 2021 Schválený rozpočet obce Rašov na rok 2021 (pdf, 453 KB)
08. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Rašov za rok 2020 (pdf, 1 MB)
08. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - aktualizace po schválení rozpočtu obce Rašov na rok 2021 (pdf, 128 KB)
20. 05. 2021 DSOL - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a Návrh závěrečného účtu za rok 2020 (pdf, 1.2 MB)
07. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce (pdf, 2 MB)
03. 05. 2021 DSO Tišnovsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 (pdf, 232 KB)
03. 05. 2021 DSO Tišnovsko - Výkaz zisku a ztráty SMŠ Venkov (pdf, 370 KB)
03. 05. 2021 DSO Tišnovsko - Výkaz zisku a ztráty (pdf, 90 KB)
03. 05. 2021 DSO Tišnovsko - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků (pdf, 84 KB)

XML