« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Záměr obce Rašov - Směna pozemku (pdf, 370 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Rašov - Směna pozemku (pdf, 370 KB)
Obec Rašov,Rašov 50 679 23 Lomnice
<br> Záměr obce
<br> Obec Rašov na základě ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění zveřejňuje záměr směny pozemků :
<br> Předmětem směnyje část nemovité věci — pozemku parc.č.1457/2 o výměře 26 m2 a část pozemku parc.č.1439/1 rovněž o výměře 26 m2 <.>
<br> Oba pozemky,druh pozemku ostatní plocha,jsou v katastrálním území Rašov ( 739511),obec Rašov,okres Brno — venkov,vedeny na listu LV č.1 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrá|ní pracoviště Brno — venkov <.>
<br> Předmětem směnyje rovněž část pozemku (druh pozemku : zahrada ) parc.č.91/1 o výměře 2 m2 <.>
<br> Výše uvedené pozemkyjsou blíže specifikovány v geometrickém plánu 394-117/2021 ověřenému dne 22.1.2022 ing.VácIavem Potášem <.>
<br>.vvl
<br> hodinách <.>
<br> Občané se mohou k výše uvedenému záměru vyjadřovat ve lhůtě 15 dnů od vyvěšení <.>
<br> Rozhodnutí o záměru podléhá schválení zastupitelstvem obce Rašov,jako jeho vyhrazená pravomoc <.>
<br> r' \\; \ \ \ Obec Rašov © = ' j \ ij L.<.>.-„ Rašov 50 “ 67923 Lomnice ; \ = IČO: 00532151
<br> \ \ \-.* “ P“etr|cek Milos ;_\\ i starosta
<br> Vyvěšeno : 6.5.2022 Sejmuto

Načteno

edesky.cz/d/5343831

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz