« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Vyúčtování ceny pro vodné za rok 2021 (pdf, 67 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyúčtování ceny pro vodné za rok 2021 (pdf, 67 KB)
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Obec Rašov
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba není plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Rašov
<br> Sídlo: Rašov 50
<br> 67923 Rašov
<br> Identifikační číslo: 00532151
<br> Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba není plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Rašov
<br> Sídlo: Rašov 50
<br> 67923 Rašov
<br> Identifikační číslo: 00532151
<br> Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Rašov
<br> Sídlo: Rašov 50
<br> 67923 Rašov
<br> Identifikační číslo: 00532151
<br> Statutární orgán:
<br> 4.IČPE související s cenou dle provozní evidence
<br> 6217-739511-00532151-1/1-00532151
<br> 6217-739511-00532151-1/2-00532151
<br> 6217-739511-00532151-2/1-00532151
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Obec Rašov (IČO 00532151)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Obec Rašov
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek Nákladové položky
Měrná
jedn <.>
<br> Voda pitná Voda odpadní
Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1.Materiál mil.Kč 0.039789 0.036000 0.003789 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.014692 0.014000 0.000692
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.025097 0.022000 0.003097 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.078487 0.075000 0.003487 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.078487 0.075000 0.003487 0.000000 0.000000 ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz