« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 373 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 373 KB)
OBEC RAŠOV,Rašov 50 679 23 Lomnice
<br> Záměr obce
<br> Obec Rašov v souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č <.>
<br> (obecní zřízení) v platném znění,zveřejňuje záměr výpůjčky :
<br> Předmětem výpůjčkyje nemovitá věc — část pozemku parc <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> č.1443/1,druh pozemku :ostatní
<br> plocha a pozemek parc.č.239,druh pozemku : ostatní plocha.Oba pozemky k.ú.Rašov,obec Rašov,zapsané na L.V.č.1 L katastrálního úřadu pro
<br> Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno — venkov <.>
<br> Písemné žádosti k uvedenému záměru lze doručit do 15 dn
<br> Bližší informace lze získat v úředních hodinách na OÚ Rašov.Rozhodnutí o výpůjčce podléhá schválení zastupitelstvem obce Rašov,jako jeho vyhrazená pravomoc <.>
<br> A
<br> "D
<br> Vyvěšeno 11.2.2022
<br> Svěšeno :
<br> i od data vyvěšení <.>
<br> Obec Rašov © Rašov 50
<br> 679 23 Lomnice
<br> IČO: 00532151
<br> etříček XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5170843

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz