« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - DSO Tišnovsko - Příloha k rozvaze za rok 2021 (pdf, 106 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Tišnovsko - Příloha k rozvaze za rok 2021 (pdf, 106 KB)
Licence: DQR0 XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 75058944
Název: Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
S ohledem na vyhlášku č. 410/2009 a její novelu 473/2013 Sb <.>, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů došlo k dílčím změnám v
názvech a obsahovém vymezení některých účtů <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Při stanovování reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji postupujeme dle platné směrnice, majetek určený k prodeji se přeceňuje od hodnoty 20 000,- Kč. Odpisování je rovnoměrné. Odpisy
jsou účtovány 1x ročně k rozvahovému dni. DHM od 40 000,- Kč, DDHM od 3 000,- - 40 000,- Kč, DDNM od 7 000,- - 60 000,- Kč DNM od 60 000,- Kč. Způsob účtování zásob - B. Pořízení DHM:
součástí pořizovací ceny jsou i náklady související s pořízením: 1) výdaje související se získáním transferu (např. náklady na administraci), 2) úroky z úvěru do doby uvedení pořizované investice do
užívání. Opravné položky se účtují v průběhu roku. Pro posouzení krátkodobosti či dlouhodobosti zálohy je rozhodující předpoklad trvání v okamžiku přijetí či poskytnutí zálohy na transfer. Pokud se
k jednomu transferu vztahuje více záloh, posuzuje se krátkodobost či dlouhodobost dle okamžiku přijetí či poskytnutí první zálohy <.>
<br> 08.03.2022 11h 5m31s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: DQR0 XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 6 523 140,50  1 02...

Načteno

edesky.cz/d/5380804

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz