« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - DSO Tišnovsko - Rozvaha SMŠ Venkov za rok 2021 (pdf, 373 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Tišnovsko - Rozvaha SMŠ Venkov za rok 2021 (pdf, 373 KB)
Licence: DAEG XCRGURXA / RYA (01012021 / 01012021)
<br> ROZVAHA
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 07990235
Název: Svazková mateřská škola VENKOV
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Železné 200 ulice,č.p.Železné 200
<br> obec Tišnov obec Tišnov
<br> PSČ,pošta 666 01 PSČ,pošta 666 01
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 07990235 hlavní činnost Předškolní vzdělávání
<br> právní forma Školská právnická osoba vedlejší činnost
<br> zřizovatel Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 602737977
<br> fax -
<br> e-mail reditel@msvenkov.cz
<br> WWW stránky http://www.msvenkov.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 22.01.2022,15h27m47s
<br> 22.01.2022 15h27m47s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: DAEG XCRGURXA / RYA (01012021 / 01012021)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 1 145 188,95 154 383,26 990 805,69 627 824,69
<br> A.Stálá aktiva 245 608,26 154 383,26 91 225,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 245 608,26 154 383,26 91 225,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby ...

Načteno

edesky.cz/d/5380805

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz