« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - DSO Tišnovsko - Příloha k rozvaze SMŠ Venkov za rok 2021 (pdf, 397 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Tišnovsko - Příloha k rozvaze SMŠ Venkov za rok 2021 (pdf, 397 KB)
Licence: DAEG XCRGUPXA / PYA (01012021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 07990235
Název: Svazková mateřská škola VENKOV
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Železné 200 ulice,č.p.Železné 200
<br> obec Tišnov obec Tišnov
<br> PSČ,pošta 666 01 PSČ,pošta 666 01
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 07990235 hlavní činnost Předškolní vzdělávání
<br> právní forma Školská právnická osoba vedlejší činnost
<br> zřizovatel Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 602737977
<br> fax -
<br> e-mail reditel@msvenkov.cz
<br> WWW stránky http://www.msvenkov.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 22.01.2022,15h32m 0s
<br> 22.01.2022 15h32m 0s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 17
<br>
<br> Licence: DAEG XCRGUPXA / PYA (01012021 / 01012021)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Účetní jednotka účetuje v souladu s novelou vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel ČSÚ a v souladu s aktualiací MP/84/OEKO Příklady účtování PO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem B.Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701- č.710 a
aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO <.>
<br> 22.01.2022 15h32m 0s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 17
<br>
<br> Licence: DAEG XCRGUPXA / PYA (01012021 ...

Načteno

edesky.cz/d/5380803

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz