« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - DSO Tišnovsko - Výkaz zisku a ztráty za rok 2021 (pdf, 88 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Tišnovsko - Výkaz zisku a ztráty za rok 2021 (pdf, 88 KB)
Licence: DQR0 XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 75058944
Název: Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 14 990 033,80    3 103 567,62   
<br> I.Náklady z činnosti 14 964 768,80    3 015 806,62   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 7 869 082,61    165 966,61   
<br> 2.Spotřeba energie 502 30 752,48    30 917,75   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504 14 889,00       
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512 29 141,00    43 009,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 8 141,00    19 299,20   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 283 110,96    251 515,86   
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 500 874,00    1 538 636,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 422 794,00    396 276,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 7 156,00    10 318,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 520,00    610,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 26 526,00    16 890,20   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 08.03.2022 11h 4m53s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DQR0 XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> Číslo Syntetický Běžné obd...

Načteno

edesky.cz/d/5380808

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz