« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - DSOL - 62. valná hromada (pdf, 445 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSOL - 62. valná hromada (pdf, 445 KB)
Dobrovolný svazek obcí Lomnicko,se sídlem v Lomnici
<br> Běleč—Křeptov,Bukovice.Brumov,Lomnice,Ochoz.Osiky.Rašov,Rohozec,Strhaře,Synalov.Zhoř
<br> r" Určeno: 'l dle rozdělovníku
<br> IWMNICKO
<br>.<.> J
<br> Váš dopis značky/ze dne Spisová značka Vyřizuje Lomnice DSOL/ Brazdova 18.května 2022
<br> Svolávám 62.valnou hromadu Dobrovolného svazku obcí Lomnicko,která se uskuteční v pondělí dne 6.června 2022 v 18.00 hod.na Uřadě městyse Lomnice.Program jednáni: 1.Zahájení valné hromady 2.Technický bod: volba návrhové komise pro přípravu usnesení,schválení programu,stanoveni ověřovatele a zapisovatele Kontrola plnění usnesení z 61.valné hromady DSOL Závěrečný účet za rok 2021 LJčetni závěrka za rok 2021 Skolstvi Diskuse Usneseni Závěr
<br> 90903939175th
<br> Vzhledem k závažnosti projednávané problematiky očekávám účast všech přizvaných starostů obcí nebo jejich zástupců,pověřených plnou mocí obec zastupovat <.>
<br> S pozdravem
<br> DOBROVOLNÝGVAZEKOBCÍ /
<br> LOMNmKO //Čž/í%7/
<br> IČ: 71244503 se sidlem: nám.Palackěho 32
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,předseťgglgšb mnice
<br> Rozdělovník:
<br> městys Lomnice pověřený zástupce obec Strhaře pověřený zástupce obec Běleč pověřený zástupce obec Osiky pověřený zástupce obec Bukovice pověřený zástupce obec Rašov pověřený zástupce obec Ochoz pověřený zástupce obec Rohozec pověřený zástupce obec Synalov pověřený zástupce obec Zhoř pověřený zástupce obec Brumov pověřený zástupce J.Pavlů účetní DSOL Pozn.:
<br> 1.Razítka a doklady o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2020 vezměte s sebou.Kulaté razítko obce vezměte také s sebou na jednání valné hromady!
<br> zveřejněno na úřední desce dne: %.( 52,0 L'I/ Obec Rašov © Rašov 50
<br> sejmuto dne: ŠŠŠ 23 Lomnice

Načteno

edesky.cz/d/5392104

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz