« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Veřejná vyhláška - oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa (pdf, 229 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa (pdf, 229 KB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor životního prostředí
<br>
Vyřizuje: Mgr.Babicová Tišnov,27.7.2022
Č.j.: MUTI 31295/2022 Tel: 549 439 832
Počet listů: 2 Počet příloh: 0 E-mail: radka.babicova@tisnov.cz
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
(platných od 1.1.2022 – do 31.12.2031)
<br>
LHO Tišnov
<br> zařizovací obvod Tišnov
<br>
kód LHO: 607 811
<br>
<br> Městský úřad Tišnov,odbor životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst <.>
2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen
„lesní zákon“),podle § 66 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,podle § 25 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění
<br>
oznamuje
<br> v souladu s ustanovením § 25 lesního zákona a § 17 odst.1 vyhlášky č.84/1996 Sb <.>,o lesním hospodářském
plánování lhůtu a místo,kde vlastník lesního majetku (fyzická i právnická osoba) do výměry 50-ti hektarů <,>
jehož lesní majetek spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov a byl zahrnut v uvedeném
zařizovacím obvodu,obdrží bezplatně lesní hospodářskou osnovu týkající se stavu lesa,tzv.vlastnický
separát lesních hospodářských osnov <.>
Vlastnický separát obsahuje podrobné údaje pro porosty,porostní skupiny či etáže a dřeviny,plochovou
tabulku a lesnickou mapu <.>
<br> Vlastnický separát lesních hospodářských osnov lze převzít v budově Městského úřadu Tišnov,odboru
životního prostředí,Ráboňova 117,666 19 Tišnov,2.patro,v kanceláři č.207,a to v každý úřední den
(pondělí a středa) v době od 7.00 – 17.00 hod a (pátek) v době od 7.00 do 12.00 hod,nebo v jiné pracovní
dny po předchozí domluvě <.>
<br> Pokud vlastník lesa bude mít zájem hospodařit ve svém lese podle zpracované lesní hospodářské osnovy a
protokolem o převzetí ji převezme,stávají se pro něj závazná ustanovení pro hospodaření v lese uvedená v
§ 25 odst.3 lesníh...

Načteno

edesky.cz/d/5548089

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz