« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka (pdf, 807 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka (pdf, 807 KB)
Úřední deska: Státní veterinární správa
<br> ÉĚŽŽĚLŠÍŠZZÉ'ŠŽJÍ“ lliiIIIlililillliiiiliiliiiliiiil Slezská 100/7 5W14i5=58
<br> 120 00 Praha 2
<br> č.j.SVS/2021/144958-G
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Ústřední veterinámí spráwa Státní \eterinárni správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 48 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinámi péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o na'kaza'ch zvrřat a o změně a zrušení některých aktův oblasti zdraví zvířat („pra'vní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění,podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu,v platném znění,a v souladu s ustanovením 554 odst.2 písm.a) a odst.3 veterinárního zákona nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy — vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy,tzv.„ptačí chřipky“) na území Ceské republiky
<br> Čl.1
<br> Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy a) zakazuje chovat drůbež,s výjimkou běžců a holubů,pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež,s výjimkou běžců a holubů,uvnitř budovy vhospodářství,ve kterém je chována; není—li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství,ve kterém je chována,nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory,do nichž má drůbež přístup,a v co nejvyšší možne mrře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky,nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářstw' nebo pod přístřešky,nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby,jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění ...

Načteno

edesky.cz/d/5076891

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz