« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 325 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 325 KB)
Obec Rašov,Rašov 50 679 23 Lomnice
<br> Záměr obce
<br> Obec Rašov na základě ustanovení 9 39 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích ( obecní zřízení) v platném znění zveřejňuje záměr výpůjčky:
<br> Předmětem výpůjčkyje nemovitá věc - pozemek parc.č.1464,druh pozemku : ostatní plocha <.>
<br> Pozemek se nachází v k.ú.Rašov,obec Rašov,zapsaný na L.V.č.1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno — venkov <.>
<br> Písemné žádosti k uvedenému záměru lze doručit do 15 dnů od data vyvěšení na Obecní
<br>.vvl
<br> Rozhodnutí o výpůjčce podléhá schválení zastupitelstvem obce Rašov,jako jeho vyhrazená pravomoc <.>
<br> Obec Rašov © Rašov 50 679 23 Lomnice IČO: 00532151
<br> %_
<br> etříček XXXXX XXXXXXXX
<br> “Býčí
<br> Vyvěšeno : XX.XX.2022
<br> Sejmuto :

Načteno

edesky.cz/d/5485973

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz