« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Záměr obce Rašov - Výpůjčka a Prodej pozemku (pdf, 1.2 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Rašov - Výpůjčka a Prodej pozemku (pdf, 1.2 MB)
Obec Rašov,Rašov 50 679 23 Lomnice
<br> Záměr obce
<br> Obec Rašov v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění,zveřejňuje záměr výpůjčky:
<br> Předmětem výpůjčky je část nemovité věci — pozemku parc.č.2396/1.Pozemek - druh pozemku ostatní plocha,se nachází v katastrálním území obce Rašov (739511),obec Rašov,okres Brno —venkov,veden na listu LV č.1 u Kastastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno — venkov <.>
<br> Uvedená část pozemku zamýšleného pro účel výpůjčkyje blíže specifikována zákresem,který je nedílnou součástí záměru <.>
<br> Občané se mohou k uvedenému záměru,odsouhlasenému Zastupitelstvem obce Rašov na 33.zasedání zastupitelstva,vyjadřovat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení <.>
<br> Bližší informace k záměru lze získat v úředních hodinách na OÚ Rašov.Rozhodnutí o záměru podléhá schválení zastupitelstvem obce Rašov,jako jeho vyhrazená pravomoc <.>
<br> Obec Rašov © Rašov 50
<br> 679 23 Lomnice
<br> l 2151
<br> & XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno X.X.XXXX
<br> Sejmuto :
<br> Obec Rašov,Rašov 50 679 23 Lomnice
<br> Záměr obce
<br> Obec Rašov na základě ustanovení 5 39 zákona Č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění,zveřejňuje záměr prodeje pozemku :
<br> Předmětem prodeje je část nemovité věci- pozemku parc.č.1484/3 a část pozemku parc.č.879/4.Oba pozemky — druh pozemku ostatní plocha,se nachází v katastrálním území obce Rašov (739511),obec Rašov,okres Brno - venkov,vedené na listu LV č.1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno — venkov <.>
<br> Uvedené části zmiňovaných pozemků,zamýšlených k prodeji,jsou blíže specifikovány zákresem,který je nedílnou součástí záměru.*
<br> Bližší informace k uvednému záměru odsouhlasenému Zastupitelstvem obce Rašov na 33 <.>
<br> zasedání zastupitelstva mohou občané obdržet na OÚ Rašov v úředních hodinách <.>
<br> Občané se mohou k uvedenému záměru vyjadřovat ve lhůtě 15 dnů ode...

Načteno

edesky.cz/d/5350974

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz