« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 502 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 502 KB)
OBEC RAŠOV,Rašov 50 679 23 Lomnice
<br> Z á m ě r o b c e Obec Rašov v souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění,zveřejňuje záměr výpůjčky:
<br> Předmětem výpůjčky je nemovitá věc - část pozemku parc.č.1443/1,druh pozemku :ostatní plocha <.>
<br> Pozemek k.ú.Rašov,obec Rašov,zapsaný na L.V.č.1 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno — venkov <.>
<br> Písemné žádosti k uvedenému záměru lze doručit do 15 dnů od data vyvěšení.Bližší informace lze získat v úředních hodinách na OÚ Rašov <.>
<br> Rozhodnutí o výpůjčce podléhá schválení zastupitelstvem obce Rašov,jako jeho vyhrazená pravomoc <.>
<br> Smd/dl [hru.—(iní bod
<br> ; PID—.h.: 1:35 min
<br> l unum-114 ); m
<br>.Pevna.<.>.—„.<.> „.<.>.--
<br> ww—
<br> XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno: XX.XX.XXXX Obec Rašov ©
<br> Rašov 50 Svěšeno : 679 23 Lomnice IČO: 00532151

Načteno

edesky.cz/d/5285125

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz