« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Záměr obce Rašov na pronájem pohostinství v roce 2022 (pdf, 359 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Rašov na pronájem pohostinství v roce 2022 (pdf, 359 KB)
OBEC RAŠOV,Rašov 50 679 23 Lomnice
<br> Záměr obce
<br> Obec Rašov vyhlašuje v souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) záměr pro účel provozování hostinské činnosti od 1.1.2022 <.>
<br> Předmětem záměru obce Rašovje pronájem části budovy č.p.50 umístěné na pozemku parc.č.st.40 určené k hostinské činnosti o celkové výměře 113 m2 <.>
<br> Předmětem pronájmu je rovněž pozemek st.č.104 s budovou o výměře 124 m2 bez č.p.pro provozování hostinské činnosti v letních měsících a dále pozemek p.č.80/18 o výměře 2.610 m2,využití sportoviště a rekreační plocha <.>
<br> Obec Rašov je výlučným vlastníkem výše uvedených nemovitostí vedených na listu vlastnictví (LV) č.1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno- venkov <.>
<br> Případní zájemci si mohou podat písemnou žádost na obecní úřad Rašov ve lhůtě 15.dnů od
<br> data vyvěšení.B||z5| informace lze získat v úředních hodinách na obecním úřadě Rašov
<br> Obec Rašov © Rašov 50 679 23 Lomnice IČO: 00532151
<br> Petříček Biloš '
<br> starosta
<br> Vyvěšeno : 24.11.2021
<br> Svěšeno :

Načteno

edesky.cz/d/5076892

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz