« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - DSO Tišnovsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 (pdf, 251 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Tišnovsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 (pdf, 251 KB)
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní
<br> Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br>
<br>
<br> SpZn.: S - JMK 88509/2021 OKP
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> DSO TIŠNOVSKO,okres Brno-venkov
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
<br> přezkoumání hospodaření,které proběhlo ve dnech 8.a 10.prosince 2021 a na základě
<br> výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 6.května 2022 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Kancelář dobrovolného svazku obcí Tišnovsko
<br> Komenského 1109,666 02 Předklášteří
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Kontrolor: XXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX – pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXX XXXXXXXX - předseda
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXXXXXX - manažer
<br> XXXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> - X -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
<br> zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
<br> ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona o p...

Načteno

edesky.cz/d/5380809

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz