« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Záměr obce Rašov - Prodej pozemku (pdf, 549 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Rašov - Prodej pozemku (pdf, 549 KB)
Obec Rašov,Rašov 50 679 23 Lomnice
<br> Záměr obce
<br> Obec Rašov na základě ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ( obecní zřízení) v platném znění,uveřejňuje záměr prodeje pozemku :
<br> Předmětem prodeje je část nemovité věci — pozemku parc.č.1450/2.Druh pozemku - ostatní p|ocha,který se nachází v katastrálním území obce Rašov (739511),obec Rašov,okres Brno - venkov,vedený na listu LV č.1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno - venkov.Uvedená část pozemku parc.č.1450/2,zamýšlená k prodeji,je blíže specifikována zákresem,který je součástí záměru <.>
<br> \ „„.<.> <.>
<br> mnu-0m bod
<br> Wnlla 14 h & nl
<br> Obvod.11 04 m
<br> Penn:.<.> a-.m- <,>
<br>.vv:
<br> BllZSI informace k uvedenému záměru odsouhlasenému Zastupitelstvem obce Rašov na 33.zasedání zastupitelstva mohou občané obdržet na OÚ Rašov v úředních hodinách <.>
<br> Občané se mohou k uvedenému záměru vyjadřovat ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení.Rozhodnutí o záměru podléhá schválení zastupitelstvem obce Rašov,jako jeho
<br> vyhrazená pravomoc O Rašov ©
<br> Rašov 50 6Z9 23 Lomnice
<br> '?PĚÉŽÉ
<br> XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno : X.X.XXXX
<br> Sejmuto :

Načteno

edesky.cz/d/5343154

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz