« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Rašov na roky 2022-2024 (pdf, 737 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Rašov na roky 2022-2024 (pdf, 737 KB)
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> prosinec 2021
<br>
<br>
<br> Střednědobý výhled
rozpočtu obce Rašov
<br> 2022–2024
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br> OBSAH:
<br>
<br> 1 Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce ______________________ 3
<br> 2 Užší rozsah zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Rašov na roky
2022–2024 ________________________________________________________________ 4
<br> 2 Střednědobý výhled rozpočtu ______________________________________________ 5
<br> 3 Příjmy __________________________________________________________________ 6
<br> 4 Výdaje __________________________________________________________________ 9
<br> 5 Dlouhodobější závazky a pohledávky _______________________________________ 10
<br> 6 Finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů __________________ 11
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
<br>
<br> 1 Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU
<br> STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
<br> OBCE RAŠOV
<br> NA ROKY 2022–2024
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Rašov na své schůzi dne 26.listopadu 2021 projedná návrh
<br> střednědobého výhledu rozpočtu obce Rašov na roky 2022–2024 <.>
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rašov na roky 2022–2024 je v souladu
<br> s ustanovením § 3,odst.3,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejněn na dobu minimálně 15–ti
<br> dnů od 04.listopadu 2021 na úřední desce Obecního úřadu v Rašově a elektronické
<br> úřední desce www.rasov.cz v užším rozsahu <.>
<br>
<br> Úplné znění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Rašov na roky 20...

Načteno

edesky.cz/d/5393817

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz