« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 315 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 315 KB)
Obec Rašov,Rašov 50 679 23 Lomnice
<br> Záměr obce
<br> Obec Rašov v souladu s ustanovením 539 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění,zveřejňuje záměr výpůjčky:
<br> Předmětem výpůjčky je nemovitá věc — pozemek parc.č.1255/48 a pozemek parc.č.1255/41 Oba pozemky druh ostatní plocha v k.ú.Rašov,obec Rašov zapsané na LV č.1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrá|ní pracoviště Brno-venkov <.>
<br> Písemné žádosti k uvedenému záměru lze doručit do 15 dnů od dne vyvěšení.Biižší informace lze získat v úředních hodinách na OÚ Rašov.Rozhodnutí o výpůjčce podléhá schválení zastupitelstvem,jako jeho vyhrazená pravomoc <.>
<br> Obec Rašov © Rašov 50
<br> 679 23 Lomnice
<br> IČO: 00532151
<br> XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> Vyvěšeno : XX.X.XXXX
<br> Sejmuto :

Načteno

edesky.cz/d/5409195

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz