« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - DSO Tišnovsko - Výkaz zisku a ztráty SMŠ Venkov za rok 2021 (pdf, 369 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Tišnovsko - Výkaz zisku a ztráty SMŠ Venkov za rok 2021 (pdf, 369 KB)
Licence: DAEG XCRGUVXA / VYA (01012021 / 01012021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 07990235
Název: Svazková mateřská škola VENKOV
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2021
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Železné 200 ulice,č.p.Železné 200
<br> obec Tišnov obec Tišnov
<br> PSČ,pošta 666 01 PSČ,pošta 666 01
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 07990235 hlavní činnost Předškolní vzdělávání
<br> právní forma Školská právnická osoba vedlejší činnost
<br> zřizovatel Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 602737977
<br> fax -
<br> e-mail reditel@msvenkov.cz
<br> WWW stránky http://www.msvenkov.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 22.01.2022,15h29m 7s
<br> 22.01.2022 15h29m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: DAEG XCRGUVXA / VYA (01012021 / 01012021)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 5 281 254,36 4 406 986,99
<br> I.Náklady z činnosti 5 276 752,36 4 402 476,99
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 188 524,16 271 759,75
<br> 2.Spotřeba energie 502 314 225,12 171 245,77
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 20 242,92 38 255,24
<br> 9.Cestovné 512 43 161,00 54 645,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 5 498,00 4 482,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatn...

Načteno

edesky.cz/d/5380807

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz