« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - DSOL - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 (pdf, 1.6 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSOL - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 (pdf, 1.6 MB)
'JCK'IIL'A': Di 7"
<br> Dobrovolný svazek obcí Lomnicko
<br>,v< w—— \.<.> '\4_ v “.“-““Ý' "? “'\lfš'u ":: \m ' gg pš.-5:3? ÉŽĚĚ !" 1%; v ý.<.> v:z—-.va_„1'< ui;
<br> (v Kč) sestavu-ný ke (|ni31.l2.2021
<br> „ " -._,"v
<br> š <.>,-'n.<.>.<.> Lonmiw
<br> 670 25
<br> 5:1" (gu gm <.>
<br> lonuzuv—zz \ olmuťv
<br> ;mwmn ;.ipuj " \'mwli | (bpm a u
<br> (Ii-mch
<br> Vl Majetek \'ií '\Íy-u'nůlováni financnich vuahů k mamutím krajů.oba.USD a vnnřni prevody
<br> 1 [\l/PUŠhL sm“- ím fondů
<br> nnčni hospodařcn cnych plzmnckých osob a hospodaření mojich majetkem
<br> Xi.Ostatní (iupiůujici údaje
<br>.\'( “RU/MI '( '
<br> [\'I (Jill/203! "Ill/JUJU
<br> Daůmc pr ny chaům (: ph|m\ K apilálm (: při \)
<br> lé lmnsfcn
<br> l'řmuy celku:
<br>.<.>.w.<.>.<.>
<br> wm „.<.> /„3.1.m— ulrilrm—úlm !: umim—M„
<br> \;
<br> 0000 Bez ODPA
<br> (Glo ZI-il
<br> || “\ lurnku (času
<br> “nul-„m p.;_|.».zc mms <.>
<br>.od obcí
<br> 6310 Obu-m'- prxjmy a výdaje z finančních upcrnri
<br> "Rozbočrovi PŘÚMŠ' CELKEM '
<br> np: „vm.- mm:/.v
<br> SNN/ilmy" in:/měn!
<br> 31) IUKLOU 36 100.01!
<br> „\'rIn—álmč "tr/měr!
<br> Rama-: „„ „.<.>.mám
<br> 36 l()()„()l) 36 “30.80
<br> RtH/mimi,m mama <.>
<br> 31) 105.00
<br> 3.6 MOHU
<br> sklllPČllull
<br> |(l.|3
<br> 36 100.00 36 “0.13
<br> Slmlrůnml
<br> 36 H 36 IWLOU
<br>.)!)
<br>.Yc/nvúlrný mzpoča Rozpočet po změnách Skulrčnml
<br> u.PLNĚNÍ RQZPOČTU VÝDAJÚ <,>
<br> Tvxl
<br> 36 IOU () 22! 306.40
<br> Běžnc \ \'dajc
<br> K upunlovc \ \ dnjc
<br> 28 306.40
<br> 36 100.00
<br> i (MMM ] 680_00
<br> za malé
<br> ': nm,—M
<br> _ ) (\RHI Oh.'ó prijmy.nic : uměních "případ,ROZPOCTOVE VÝDAJE CELKEM „ Saldo příjmů a výdajů (Přijmy-Výdaje)
<br> ír.me <.>
<br> "I.FINANCOVÁNÍ (zanoieni vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> Romain! „„ „.mn/:.\'hlh'l"ntn'l Krátkodobé financování z luu-mska Krátkodobé.\_\'danč dluhopl ' U! u/cné splátk) králkodl \'d K kodobc' přnuló | crč pr rucne splálk) kmlkodvphjp 7 “03.73- 7 „5.73-
<br> IV.STAVYA OBRATY NA BANKOV ÍCH ÚČTECH
<br> \.wm nim...

Načteno

edesky.cz/d/5343830


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz