« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Rašov (pdf, 148 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Rašov (pdf, 148 KB)
Honební společenstvo Rašov
Rašov,679 23 Lomnice
<br> IČ 47886161
<br>
<br>
<br> Všem členům Honebního společenstva Rašov
<br>
<br> POZVÁNKA (OZNÁMENÍ)
<br> O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
<br> HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA RAŠOV
<br>
JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA RAŠOV se bude
<br> konat dne v sobotu 12.02.2022,v sále kulturního domu Rašov,prezence od 15,00 hod.<,>
<br> vlastní začátek jednání od 16,00 hod <.>
<br> (Dle stanov se jednání valné hromady svolává jednou ročně a to vždy druhou kalendářní
<br> sobotu v měsíci únoru.Členové se o konání valné hromady vyrozumívají nejméně 15 dní před
<br> konáním valné hromady,a to zveřejněním oznámení o konání valné hromady na úřední desce
<br> obce Rašov a na elektronické úřední desce obce Rašov na www.rasov.cz) <.>
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
2.Volba zapisovatele,sčítatele hlasů
3.Informace o činnosti Honebního společenstva Rašov
<br> • Činnost Honebního společenstva v roce 2018-2021
<br> • Informace k honitbě
<br> • Zpráva o finančním hospodaření Honebního společenstva Rašov
4.Volba honebního výboru na další 10-leté období
5.Diskuse
6.Schválení usnesení
7.Závěr
<br>
<br>
Ve smyslu § 22,odst.4 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,a následně Čl.6,bod 5 <.>
<br> stanov Honebního společenstva Rašov,se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů
<br> (nadpoloviční většina) uskuteční jednání valné hromady po uplynutí jedné hodiny v témže
<br> místě,tj.v 16,00 <.>
<br>
<br> Pokud byla udělena plná moc k zastupování vlastníka na jednání valné hromady,bude
<br> osoba,která byla plná moc udělena,zastupovat vlastníka na tomto jednání valné hromady <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Rašově dne 27.01.2022
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX,v.r <.>
<br> starosta Honebního společenstva Rašov

Načteno

edesky.cz/d/5140844


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz